Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Dierenmarkt Mol beperkt tot 8 keer per jaar vanaf 2026: 'Zwaar teleurgesteld, maar absoluut strijdvaardig'

De Molse dierenmarkt mag vanaf 2026 maximum 8 keer per jaar doorgaan. Dat is het resultaat van de stemming over de codex dierenwelzijn in de commissie dierenwelzijn in het Vlaams Parlement.

'Verschillende amendementen die werden neergelegd voor het behoud van de waardevolle traditie, werden weggestemd', klinkt het bij het Molse gemeentebestuur.

'Het is nog wachten op de definitieve beslissing die binnen enkele weken tijdens de laatste plenaire parlementszitting gestemd wordt. We zijn als gemeentebestuur zwaar teleurgesteld in deze voorlopige beslissing, maar geven de moed zeker niet op. De petitie loopt door. Daarnaast bekijken we de volgende maanden mogelijke verdere stappen. '

De afgelopen weken werd de petitie voor het behoud van de dierenmarkt meer dan 4.000 keer getekend. De petitie loopt ook na deze commissiezitting door, we blijven tot het laatste moment vechten voor deze waardevolle traditie.

Achter de schermen

'Achter de schermen ondernam het gemeentebestuur de afgelopen weken en maanden talrijke pogingen om de Vlaams minister voor dierenwelzijn en alle parlementsleden die lid zijn van de commissie dierenwelzijn te informeren over het belang van onze dierenmarkt. Dit gebeurde zowel op formeel als op informeel vlak. We beargumenteerden daarbij zeer helder en duidelijk dat onze Molse dierenmarkt géén bedreiging vormt voor het dierenwelzijn, maar juist helpt om het dierenwelzijn te bevorderen. Jammer genoeg ontvingen we van de Vlaamse minister géén inhoudelijke tegenargumentatie, maar kregen we wel de teleurstellende boodschap dat er geen aanpassingen komen aan de voorgestelde codex.'

Breed draagvlak

'We worden in onze inspanningen gesterkt door de talrijke verontwaardigde reacties die we de afgelopen weken en maanden ontvingen van inwoners en bezoekers uit verre omstreken. Een recente peiling van de krant Het Laatste Nieuws toont overduidelijk aan dat deze dierenmarkt moet behouden blijven. Op enkele uitzonderingen kreeg behoud van de dierenmarkt veruit de grootste steun.'

Geen reactie van kabinet                                                  

'Begin december 2023 stuurden we een uitgebreide brief naar het kabinet van Vlaams minister voor dierenwelzijn Ben Weyts. Deze brief bevatte tal van argumenten waarom onze dierenmarkt juist het dierenwelzijn bevordert. Tot onze grote ontgoocheling ontvingen we hierop pas enkele dagen geleden een officiële reactie. Deze reactie bevat geen enkele inhoudelijke tegenargumentatie, alleen het voornemen om geen bijkomende uitzonderingen te voorzien.'

Sociaal, toeristisch en economisch belang

'De markt is een traditie van meer dan 140 jaar met een zeer groot draagvlak bij onze inwoners en bezoekers. De markt is toeristisch en economisch van groot belang voor onze gemeente en de nabijgelegen horeca. De markt zorgt voor gezelligheid en samenhorigheid in het Centrum. Voor veel mensen is het een belangrijke en soms zelfs de enige bron van sociale contacten.'

Positief voor dierenwelzijn

Met een verbod bereikt de Vlaamse overheid het tegenovergestelde van wat wordt beoogd. De dierenmarkt is juist positief voor het dierenwelzijn:

'Wij volgen strikt alle normen op vlak van dierenwelzijn - De markt staat onder toezicht van een aangestelde dierenarts - Onze wekelijkse dierenmarkt leert mensen en kinderen om op een correcte manier met dieren omgaan - Onze dierenmarkt stimuleert géén impulsaankopen. Voor vogels, vissen, pluimvee, cavia’s én konijnen heb je een aangepaste huisvesting nodig. Dergelijke dieren koop je niet zomaar uit het niets - Het houden van konijnen, kippen en pluimvee door gezinnen vinden we belangrijk om op een ecologische manier huis- en tuinresten te verwerken.

Dan is het absoluut niet logisch om de verkoop op een publiek sterk gecontroleerde plaats te verhinderen.'

Deel dit artikel