Gisteravond keurde de Heistse gemeenteraad een nieuw huishoudelijk reglement en een nieuw retributiereglement voor de DIFTAR-containerparken goed.  In 2015 investeert IOK Afvalbeheer in de uitbouw van een nieuw DIFTAR-containerpark langs de Knotwilgenweg en de uitbreiding en omvorming van het bestaande containerpark langs de Herentalsesteenweg in Heist-op-den-Berg.

Wat is een DIFTAR-containerpark?
De nieuwe containerparken zullen groter en gebruiksvriendelijker zijn. Er komt een duidelijke scheiding tussen de betalende en de niet-betalende zone en de containerparken worden voorzien van een losplateau.


Je komt als bezoeker eerst terecht in het niet-betalende gedeelte van het park en kan daar de gratis fracties in de containers achterlaten.


Heb je een betalende fractie bij je, dan rij je de weegbrug IN op. Je identificeert je met je toegangsbadge en de parkwachter registreert de fractie die je aanlevert binnen de weegcyclus. Na het lossen van de fractie rij je weegbrug UIT op en identificeer je je opnieuw met je toegangskaart. Na de weging betaal je het verschuldigde bedrag aan de betaalzuil met Bancontact. Na de betaling kan je het park verlaten.

Momenteel is er een volumetarief van toepassing op de containerparken (bv. 2 euro voor 100 liter gazonmaaisel of tuinafval). In het retributiereglement wordt een gewichtstarief ingevoerd. Er worden vier verschillende tarieven ingevoerd: 2, 7,5, 12,5 en 20 eurocent per kilogram.
Door de weging van de aangevoerde hoeveelheden op de weegbrug kan een objectieve en correcte aanrekening van de retributie plaatsvinden. Het aangerekende tarief dekt de kosten van verwerking en transport van de afvalstoffen.


Talrijke afvalfracties blijven echter gratis; o.a. afgedankte elektrische en elektronische apparaten, kleine gevaarlijk afval, autobanden, papier en karton, oude metalen, hol glas, frituurvetten en –oliën en kringloopgoederen. Pmd en gemengd plastic kan je aanleveren in respectievelijk een blauwe en groene zak met opdruk van IOK Afvalbeheer.

Knipkaart blijft geldig tot 31 december 2015
Vanaf het ogenblik dat het DIFTAR-containerpark aan de Knotwilgenweg geopend is, zal je niet langer kunnen betalen met een knipkaart, maar betaal je met je containerparkkaart. Het saldo gekoppeld aan je containerparkkaart kan je opladen op de DIFTAR-containerparken met Bancontact of op de financiële dienst op het gemeentehuis met Bancontact of cash.


Voor 2015 worden overgangsmaatregelen genomen om de in omloop zijnde knipkaarten nog te gebruiken. Op alle containerparken kan je de knipkaarten gebruiken tot eind 2015 om blauwe pmd-zakken, groene zakken voor gemengde plastic, BioBags, compost of potgrond aan te kopen.
Ook op de technische dienst kan je tot eind 2015 de knipkaart gebruiken voor de aankoop van blauwe pmd-zakken, groene zakken voor gemengd plastic of BioBags.


Een andere mogelijkheid is om het resterende bedrag op je knipkaart over te brengen naar je containerparkkaart. Dit kan op de vernieuwde DIFTAR-containerparken, tot uiterlijk 31 december 2015.

Ruimere openingsuren
Na de ingebruikname van de twee DIFTAR-containerparken worden de openingsuren aangepast en verruimd.


Je zal tijdens de kantooruren steeds terechtkunnen op één van beide parken. Verder wordt er tijdens de zomerperiode in elk park één avondopening voorzien van 15 uur tot 19 uur. Ten slotte zal het containerpark tijdens de middag een halfuur gesloten zijn van 12 uur tot 12.30 uur, behalve op zaterdag.

DIFTAR is een manier om het principe 'de vervuiler betaalt' in de praktijk te brengen. De kosten voor het inzamelen en verwerken van afval worden immers doorgerekend aan diegene die het afval maakt. Hoe meer afval iemand produceert, hoe meer hij moet betalen. Wie daarentegen afval voorkomt en goed sorteert, zal minder betalen.