Wie zonnepanelen heeft én al een digitale meter in huis heeft, kan sinds middernacht niet meer genieten van het principe van de terugdraaiende teller.

Het arrest van het Grondwettellijk Hof dat het Vlaamse principe van de terugdraaiende teller vernietigt, is namelijk net gepubliceerd in het Staatsblad.

Op deze zonnige maandag vervalt voor de ongeveer 101.000 eigenaars van zonnepanelen die al een digitale meter hebben het systeem van de virtueel terugdraaiende teller.

Netbeheerder Fluvius heeft - net als andere dagen - om middernacht alle digitale meterstanden opgenomen. Die zullen nu door de energieleveranciers gebruikt worden om een afrekening te maken, die over een aantal weken in de bus zal vallen.

Eventuele overschotten verdwijnen, want de digitale tellers worden op nul gezet.

Bel nu niet meteen naar Fluvius om dit te vragen. Want het is Fluvius die altijd eerst contact zal opnemen. Daarbij kunnen mensen met zonnepanelen dan laten weten dat ze nog geen digitale meter willen. (VRTNWS - lees verder op VRTNWS)