In de laatste 2 maanden van vorig jaar en de eerste 3 maanden van 2017 vonden er liefst 160 incidenten plaats op de spoorlijnen van en naar Herentals (Herentals-Turnhout, Herentals-Mol en Herentals-Lier). Dat blijkt uit het antwoord op een parlementaire vraag van federaal parlementslid Yoleen Van Camp (N-VA) uit Herentals aan bevoegd minister Bellot.

Het gaat vooral om treinstellen die in panne staan en defecte seinen aan overwegen. Alles samen veroorzaakten die 160 incidenten een dikke 5 dagen aan vertraging voor de periode van november 2016 tot en met maart 2017. Van Camp: "Deze cijfers maken nog maar eens duidelijk dat er moet blijven ingezet worden op het verkrijgen van modernere treinstellen én op de ondertunneling van overwegen, zoals die in Herentals."

Het vorige cijfermateriaal dat Van Camp hierover had opgevraagd ging van januari 2016 tot en met oktober 2016. Het ging toen over 260 incidenten en 9 dagen vertragingen op 10 maanden tijd. De vijf daaropvolgende maanden is de situatie er dus nog verder op achteruit gegaan.

Het traject Herentals-Lier blijft kampen met de meeste incidenten, namelijk 63 incidenten op 5 maanden tijd (november 2016 tot en met maart 2017), goed voor een dikke 3 dagen vertraging. Dit traject wordt voornamelijk geteisterd door defecten aan treinstellen (11), en storingen aan de seinen (16). "Niet onlogisch, want dat traject krijgt ook de meeste treinen te slikken en telt ook heel wat overwegen.

Het wegwerken of ondertunnelen van een aantal van deze overwegen zou hier soelaas bieden. Wat de treinstellen betreft, is er alvast verbetering op komst. Volgens een recent antwoord van minister Bellot zouden vanaf begin 2018 enkel nog gerenoveerde varkensneuzen in onze regio rijden, gecombineerd met Desiro's en M4's. Dat is al een hele vooruitgang ten opzichte van een jaar geleden, maar we zijn er nog lang niet", aldus Van Camp.

Ook bij de lijn Herentals-Turnhout liggen incidenten met treinstellen (20 incidenten) en aan de overwegen (6 incidenten) aan het gros van de vertragingen, al rijden op dit enkel spoor minder treinen. Op dit traject gaat het om een totaal van 40 incidenten op 5 maanden tijd, goed voor een dikke dag vertraging. Van Camp: "Het zwakke punt van dit traject is vooral het enkel spoor, een verdubbeling van het spoor, trouwens een eis van het Kempens spoorplatform en iets waar ik bij minister Bellot frequent achter vraag, zou een verbetering kunnen bieden en zou vooral de mogelijkheid geven om het aanbod van en naar Turnhout/Tielen op termijn uit te breiden."

Ook het traject Herentals-Mol heeft vooral te kampen met problemen aan treinstellen (14 incidenten) en storingen aan overwegen en seinen (10 incidenten). Over de volledige 5 maanden gaat het over 57 incidenten, goed voor een stilstand van bijna een volledige dag.

Van Camp besluit: "Van de oudste treinstellen (de niet gerenoveerde varkensneuzen) zullen we vanaf begin volgend jaar vanaf zijn, maar tegelijk moeten we zien dat we voor onze regio in 2018 ook meteen aanspraak kunnen maken op de nieuwe M7 dubbeldekkers (de eerste daarvan zullen in 2018 klaar zijn), iets wat de minister in het verleden voor de lijn Turnhout-Binche al beloofd heeft en waar ik hem aan zal houden. Een tijdje terug heeft de minister bekend gemaakt dat er zwaar wordt ingezet op het onderhoud en het vernieuwen van de spoorinfrastructuur in onze regio, wat op korte termijn hopelijk ook zijn effect zal hebben. Een gekend pijnpunt blijft de ondertunneling van een aantal overwegen die maar op zich laat wachten.

"Deze cijfers tonen aan dat het niet alleen noodzakelijk is voor een leefbare mobiliteit in en door Herentals, maar ook om de kwaliteit van het openbaar vervoer in heel onze regio te verbeteren. Ik blijf hierop hameren in Brussel en bij de NMBS, en ook vanuit het Kempens spoorplatform zullen we hier binnenkort een versnelling hoger schakelen."