Na een bijzonder schooljaar zullen in onze provincie opnieuw meer dan 20.000 jongeren de schoolbanken achter zich laten en hun eerste stappen zetten op de arbeidsmarkt.

De weg naar werk zal dit jaar moeizamer lopen dan de voorbije jaren het geval was. Maar wie afstudeert met een diploma creëert voor zichzelf de beste basis om zijn loopbaan te starten.

Uit het jaarlijkse schoolverlatersrapport van VDAB blijkt dat 10% van de Antwerpse jongeren die de school verlaten, na één jaar nog werkzoekend is.

In 2018 verlieten 20.322 jongeren in de provincie Antwerpen de school. 1 jaar later is nog 10% van hen op zoek naar job. Hiermee heeft de provincie Antwerpen het hoogste aantal werkzoekende schoolverlaters van alle provincies. 27% van de Antwerpse schoolverlaters komt uit de stad Antwerpen.

Zowel in de stad Antwerpen als in de stad Turnhout ligt het aantal schoolverlaters dat na een jaar nog werkzoekend is hoger dan in Vlaanderen en de provincie.

Een job? Makkelijker met een diploma op zak

Het rapport toont aan dat studierichtingen in het hoger onderwijs in het algemeen beter aansluiten op de arbeidsmarkt. Na één jaar is slechts 3,2% van de 9.781 jongeren in onze provincie die een diploma hoger onderwijs op zak hebben nog werkzoekend.

Ook wie in het beroepssecundair (BSO) of technisch secundair onderwijs (TSO) een specialisatiejaar tot een goed einde brengt, is beter voorbereid op de arbeidsmarkt. Maar de belangrijkste conclusie van het rapport is wel dat het behalen van een diploma nog altijd de beste garantie biedt op een sterke start op de arbeidsmarkt.

Van de 2.224 jongeren die ongekwalificeerd op de arbeidsmarkt komen was 1 op 3 nog werkzoekend na 1 jaar. De stad Antwerpen heeft met 17% het hoogste aandeel ongekwalificeerde schoolverlaters van alle Vlaamse centrumsteden.

Voor de stad Turnhout ligt dit aandeel op 12,2 en voor Mechelen op 11,9%. In Vlaanderen ligt dit cijfer op 9%.

Bjorn Cuyt, provinciaal directeur VDAB: "In deze coronatijden is het nog eens extra belangrijk om te benadrukken dat een diploma van belang is.

Daarom organiseren we elk jaar samen met de provincie en vakbonden infodagen voor jongeren van het laatste jaar secundair onderwijs en hebben we jongerenconsulenten die gesprekken voeren met jongeren op scholen om hen te informeren over hun kansen op de arbeidsmarkt.

Daarnaast werken we samen met de stad Antwerpen een actieplan uit om 6.000 kortgeschoolde jongeren naar werk te activeren tegen 2025. Ook werken we samen met jongerenpartners zoals Kras, Formaat en Jes om kwetsbare jongeren te vinden en te begeleiden op hun zoektocht naar een job."

Bekijk het volledige rapport: vdab.be/trends/schoolverlatersrapport
Zoek gericht naar cijfers per studie of regio via deze tool: vdab.be/trendsdoc/schoolverlaters/detail/default.html