U bent hier

Dirk Kennis : 'Sint-Dimpna kan niet wachten op een doorgetrokken Ring'

Geel
25.11.2019 - 16.26u
Door: Herman Gezelle

De Brugpartij vindt dat het mobiliteitsprobleem van Geel-centrum, met name dat van de Gasthuisstraat en Sint-Dimpna, nu opgelost moet worden en geen 15 jaar meer kan wachten.

Dat stelt de Geelse politieke partij in een reactie op het PRUP 'Regionale verbinding Geel bis', dat tot en met 2 december 'in raadpleging' ligt.

'Alvorens te beginnen aan een lange calvarietocht van vergunningen en onteigeningen, wil de Brugpartij dat er eerst een aantal andere concrete, haalbare maatregelen worden genomen waardoor de situatie op Sint-Dimpna meteen zal verbeteren', zegt Dirk Kennis, fractieleider.

'De startnota van het PRUP 'Regionale verbinding Geel bis' is bijna 50 pagina's dik, maar toch mis je er essentiële informatie in. Bijvoorbeeld: wanneer die nieuwe weg er zo ongeveer zou kunnen liggen.

Geen mens die daar een zinnige timing op kan plakken, want dit is een zeer ingewikkeld dossier, dat heel wat vergunningen en onteigeningen vergt.

De 'bis' in de naam verwijst overigens naar de eerste versie van dit plan, die (nadat eerst de Geelse N-VA een mislukte poging ondernam om het te saboteren) in 2014 door de Raad van State werd vernietigd.

Ook politiek en juridisch kan er dus nog veel spaak lopen voor dit PRUP, dat vandaag trouwens nog maar in fase 2 van de 6 in de goedkeuringsprocedure zit.

Bovendien is het een bijzonder duur dossier. Hoe duur, dat verneem je ook niet in die startnota, maar als je weet hoe beperkt de Vlaamse middelen zijn en waar die de komende jaren al zeker naartoe zullen gaan (ook Antwerpen heeft ringplannen!), is de financiering van deze investering zelfs op de middellange termijn hoogst onzeker tot volstrekt onrealistisch.

Iedereen met enige ervaring met dit soort dossiers is het erover eens dat 15 jaar zowat de minimum-termijn is. Maar nog eens 15 jaar wachten op een oplossing, is voor de Brugpartij te lang.'

'Een snellere oplossing kan wel degelijk'

'In augustus vorig jaar was de weg Geel-Retie langer dan een maand helemaal afgesloten. Toen nam al dat zwaar verkeer braaf die andere route over de N19g, daar heeft geen haan over gekraaid.

Maar waarom doen die vrachtwagens dat nu niet meer? Wel, omdat ze moeten rekeningrijden op de E34, zo blijkt, en omdat de op- en afrit van die snelweg richting Eindhoven in Turnhout (Zevendonk) zo onpraktisch is aangelegd dat er files en gevaarlijke situaties ontstaan.

Als díe knelpunten opgelost worden, zou dat op Sint-Dimpna meteen een totaal ander verkeersbeeld geven. De Brugpartij is van mening dat die problemen ook veel sneller én veel goedkoper opgelost kunnen worden dan de uitvoering van dit PRUP.

Dat het probleem van Sint-Dimpna is ontstaan omdat de ring (nog) niet werd doorgetrokken, is een opinie die in Geel sterk is ingeburgerd. Ze werd er de voorbije decennia dan ook ingehamerd door alle politici van de meerderheid.

Maar men kan net zo goed zeggen dat het probleem is ontstaan omdat het Vlaams Gewest het betrokken stuk van de N118 niet aan de stad wil overdragen, zodat die ook geen tonnenmaatbeperking kan invoeren.

En toch: trucks die via de ring en de N19g (de 'expressweg') naar de E34 in Turnhout en Retie rijden, zijn daar sneller dan trucks die door het Geelse centrum karren...

Het doortrekken van de ring is een voorwaarde om de KMO-zone op het domein Kievermont te ontwikkelen. Het stadsbestuur, eigenaar van de gronden, had die KMO-zone destijds (de concrete plannen dateren van rond 2007) nodig om zonevreemde bedrijfjes te herlocaliseren.

De behoefte daaraan is inmiddels echter sterk afgenomen. Ook de IOK heeft nog een meer dan voldoende voorraad aan industriegrond. We dreigen dus rond of na 2035 een weg te gaan aanleggen die naar een overbodige KMO-zone leidt.

In de startnota wordt niet onderzocht of de doelstellingen van de nieuwe weg, en dan vooral het ontlasten van Sint-Dimpna, niet net zo goed kunnen gehaald worden door te sleutelen aan het rekeningrijden op de E34 en aan de ontmoedigende situatie aan de op- en afrit van en naar Eindhoven in Turnhout.

Of er (nu of straks) nog behoefte zal zijn aan het ontsluiten van een (slecht gelegen!) KMO-zone, wordt evenmin onderzocht. Toch komen de meeste in de startnota voorgestelde tracé-alternatieven netjes uit aan het vroegere militair domein.

'Eerst alternatieve maatregelen nemen'

'Om die redenen vindt de Brugpartij het geen goed idee om nu al groen licht te geven aan alweer zoveel hectaren extra beton in ons landelijk landschap. Maar vooral: de Geelse progressieve partij wil daar niet op blijven wachten, want dan wordt de oplossing voor Sint-Dimpna ook meteen op de lange baan geschoven.

De Brugpartij vraagt de provincie daarom dat die andere oplossingen – inclusief de overdracht van de gewestweg door de AWV - nú concreet bekeken en uitgevoerd worden, vóór we aan een nieuwe, lange calvarietocht van vergunningen en onteigeningen beginnen.

De Brugpartij roept iedereen die een snelle oplossing voor Sint-Dimpna wil op om dat standpunt te delen. Dat de problemen op Sint-Dimpna enkel en alleen opgelost kunnen worden als er een nieuw stuk ring bijkomt, is een dogma dat volgens de Brugpartij niet langer volgehouden kan worden.

Het kan wel degelijk anders, sneller én beter. Maar we moeten daar nú werk van maken', besluit Dirk Kennis.

imageMeer nieuws

Nieuws uit uw regio

Onze partners

Dossiers

Webdesign door Intracto