'In 2021 stelden we in de politiezone Geel – Laakdal – Meerhout 163 verkeersongevallen met lichamelijk letsel vast, één van de laagste cijfers ooit', zegt Dirk Van Aerschot, korpschef politiezone Geel-Laakdal-Meerhout.

Enkel in 2016 en 2020 waren er minder verkeersongevallen. 225 mensen raakten gewond. Jammer genoeg gebeurden er vier dodelijke ongevallen.

Ernst ongeval

Het aantal ongevallen met lichamelijk letsel steeg met achttien procent ten opzichte van 2020. Het is ook belangrijk om naar het aantal slachtoffers te kijken. Ook dit aantal steeg met 23 procent.

Bij de zwaargewonden stellen we een stijging vast van 22 procent: in 2020 raakten 23 personen zwaargewond bij een verkeersongeval, in 2021 waren dit er vijf meer. Vier mensen overleden bij een verkeersongeval in de zone.

2020 was wel een jaar met uitzonderlijk weinig verkeersongevallen en -slachtoffers door de toen geldende coronamaatregelen. Wanneer we de cijfers vergelijken met 2019, zien we bij zowel de verkeersongevallen als bij de verkeersslachtoffers een daling van vijf procent.

Kwetsbare weggebruikers

43 procent van de verkeersslachtoffers in 2021 waren kwetsbare weggebruikers. In 2020 was dit nog 51 procent. 76 personen van deze groep werden lichtgewond, twintig slachtoffers werden zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis en één motorrijder overleefde het ongeval niet.

De grootste groep kwetsbare verkeersslachtoffers waren fietsers (74 procent).

De ernst van de verwondingen lag het hoogst bij de motorrijders. De helft werd zwaargewond, één motorrijder kwam om bij het ongeval. Bij de fietsers was dit één op de vijf en bij de bromfietsers één op de zeven. De kwetsbare weggebruikers blijven de komende jaren extra aandacht vragen.' (pol)