In 2019 stelde de politiezone Geel – Laakdal – Meerhout 99 woninginbraken vast. Daarnaast registreerde ze ook 50 pogingen tot inbraak.

Voor de inbraken en de pogingen samen is dit een daling van 23 procent ten opzichte van 2018. Sinds 2002 is dit het laagste aantal inbraken.

'Het aantal inbraken is gedaald in zowel Geel, Laakdal als Meerhout', zegt Dirk Van Aerschot, korpschef politiezone Geel – Laakdal – Meerhout. 'De grootste procentuele daling ten opzichte van 2018 was er in Meerhout.

Per 1 000 huishoudens werden er in de zone vijf gezinnen geconfronteerd met een (poging) inbraak. In bijna alle woninginbraken ging het om het hoofdverblijf.

Minder inbraken

Vorig jaar stelde de politiezone 99 inbraken vast en ook nog eens 50 pogingen tot inbraak. In 2018 lag dit aantal hoger met in totaal 193 inbraken en pogingen. Dit is een daling van 23 procent.

In Meerhout is er zelfs een daling van bijna een derde (32 procent). In Laakdal is het aantal inbraken gedaald met een vierde (26 procent). In Geel registreerden we twintig inbraken minder (18 procent) dan in 2018.

Stabiel zonaal slaagpercentage : ANPR-camera's en controle-acties werpen vruchten af

In een derde de gevallen bleef het bij een poging. In twee op de drie gevallen raakten de inbrekers dus binnen.

Het slaagpercentage voor de politiezone lag vier procent hoger dan in 2018. Ook in 2019 waren er sterke verschillen in slaagpercentage tussen de gemeenten. In Meerhout was het slaagpercentage het hoogste (88 procent), in Laakdal het laagste (56 procent).

Het slaagpercentage is afhankelijk van verschillende factoren: de omgeving van de woning (afgelegen, ...), de beveiliging van de woning, de professionaliteit van de daders, de aangiftebereidheid van de pogingen, ...

November piekmaand

Enkel in de maanden maart en november was er een piek. In de maand maart stelde de politiezone zestien (pogingen tot) inbraken vast, in de maand november waren dit er 24.

In de overige maanden schommelde het aantal inbraken tussen de zeven (september) en veertien (april) per maand.

Meer inbraken overdag en in het weekend

De meerderheid van de inbraken gebeurde overdag. Drie vierde van de inbraken gebeurde tussen 8 en 20 uur, met een piek tussen 18 en 20 uur. 70 procent van de inbraken werd tijdens de week gepleegd. In de week blijkt maandag een 'populaire' dag voor inbrekers.

Buit?

De inbrekers maakten voornamelijk juwelen (halskettingen, ringen, horloges, armbanden en oorbellen), cash geld en multimedia (laptop, tablet, ...) buit.

Horen, zien en melden

Onze inwoners zijn de oren en ogen van de politie. Zie of hoor je iets verdachts, wacht dan niet en meld dit onmiddellijk aan de politie via 112 of via het nummer 014 56 47 00 van de politiezone.

Als politie beoordelen we elke melding en sturen, wanneer nodig, zo snel mogelijk een politieploeg ter plaatse.

Ook als een politieploeg ter plaatse niet nodig blijkt, is elke melding nuttig omdat deze waardevolle informatie bevat die later als mogelijk puzzelstuk kan dienen bij het oplossen van criminele feiten. Zo hebben we in het verleden al meerdere zaken opgelost.

Veiligheid is een gedeelde zorg - samenwerken aan het voorkomen van inbraken loont', besluit Dirk Van Aerschot, korpschef.

Foto Nnieuws archief.