Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Dirk Van Aerschot, korpschef : 'Lichte daling van aantal verkeersongevallen'

Politie Geel

"In 2023 stelden we in de politiezone Geel – Laakdal – Meerhout 173 verkeersongevallen met lichamelijk letsel vast, dit is een lichte daling van vijf procent ten opzichte van 2022", zegt Dirk Van Aerschot, korpschef.

"Er is een daling van het aantal verkeersongevallen met lichtgewonden. Jammer genoeg gebeurden er vier dodelijke ongevallen.

Ernst ongeval

Het aantal ongevallen met lichamelijk letsel daalde met vijf procent ten opzichte van 2022. Het is ook belangrijk om naar het aantal slachtoffers te kijken. Dit aantal daalde met twee procent. Bij de zwaargewonden stellen we een sterke stijging vast: in 2022 raakten 18 personen zwaargewond bij een verkeersongeval, in 2023 waren dit er twaalf meer. Vier mensen overleden in 2023 bij een verkeersongeval in de zone.

Kwetsbare weggebruikers

51 procent van de verkeersslachtoffers in 2023 was een kwetsbare weggebruiker. In 2022 was dit 49 procent. 96 personen van deze groep werden lichtgewond, negentien slachtoffers werden zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis en een fietser en motorrijder overleefden het ongeval niet. De grootste groep kwetsbare verkeersslachtoffers waren fietsers (68 procent). De ernst van de verwondingen lag het hoogst bij de motorrijders.

Verzwarende omstandigheden : alco of drugs

14 verkeersongevallen met gewonden (8 procent) werden veroorzaakt door een persoon die te diep in het glas had gekeken of verdovende middelen had gebruikt. De meerderheid (70 procent) van deze bestuurders die onder invloed reed, waren mannen.

Bij achttien verkeersongevallen (10 procent) werd er vluchtmisdrijf gepleegd. De meerderheid (78 procent) van deze slachtoffers waren kwetsbare weggebruikers. Gelukkig werd niemand zwaargewond."

Snelheid en andere verkeerinbreuken

"In 2023 stelden we 40 260 verkeersinbreuken vast. Dit is een daling ten opzichte van 2022. Deze daling is voornamelijk te verklaren door minder snelheidsovertredingen en beperkte camera’s in de voetgangerszone in Geel.

Maar het overgrote deel - 90 procent - van de inbreuken blijven nog altijd de snelheidsovertredingen. We controleerden met de bemande camera bijna 167 000 bestuurders. Elf procent hiervan reed sneller dan toegelaten. Iets minder dan 19 000 bestuurders reden te snel op een trajectcontrole.

Twee procent van de gecontroleerde bestuurders had teveel gedronken om een voertuig te besturen. Vorig jaar was dit nog drie procent. 82 rijbewijzen werden onmiddellijk ingetrokken voor vijftien dagen. 42 bestuurders waren onder invloed van drugs. Hun rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken.

We schreven 1 080 PV’s uit voor foutief parkeren of stilstaan. 755 personen kregen een boete omdat ze reden op een plaats waar het niet toegelaten is (b.v. voetgangerszone, overweg, …). 633 personen kregen een boete omdat ze al rijdend aan het gsm-en waren en 280 bestuurders negeerden een verbodsbord."

Controles blijven nodig

"Snelheid, drugs en alcohol en afleiding tijdens het rijden blijven nationaal de zogenoemde grote ‘killers’ in het verkeer. De politiezone zal haar controles onverminderd verderzetten", besluit Dirk Van Aerschot.

Politie Geel

Deel dit artikel