De politie is een belangrijke schakel in veiligheid. Kinderen, jongeren, hun ouders, politie, maar ook andere overheden en diverse veiligheidspartners moeten samenwerken en in vertrouwen kunnen werken aan veiligheid.

Daarom start de politiezone met het project 'Politiekids'.

'Politiekids is een project waarbij kinderen van het 6e leerjaar met hun ouders worden betrokken bij het politiewerk', zegt Dirk Van Aerschot, korpschef politiezone Geel-Laakdal-Meerhout.

'Deze kinderen kunnen de politiezone regelmatig helpen met speciale acties en worden vooraf – net zoals echte politiemensen beëdigd door de burgemeester en de korpschef.

Met dit project willen we hen een positieve ervaring bieden met de politie en andere organisaties die werken rond veiligheid. We willen hen weerbaar maken en hen laten meehelpen om van veiligheid een gedeelde zorg te maken.

Programma

Na het afleggen van hun belofte als 'Politiekid' volgen zij een programma. Hierbij geven verschillende partners lessen over volgende thema's en onderwerpen:

1) De groep? Dat zijn wij!, 2) Praten, luisteren, gek zijn van ..., 3) De hulpdiensten, 4) Diversiteit, iedereen is anders, allemaal gelijk, 5) Cyberpesten, 6) Respect, zijn we er klaar voor?.

Na het doorlopen van dit programma zijn kinderen zich bewuster van de invloed die ze hebben op hun leefomgeving en leren ze zich te gedragen naar de geldende regels, normen en waarden.

Ze ontdekken ook de kracht van samenwerken en zijn weerbaarder. Door de politie beter te leren kennen, zullen ze ook sneller de politie contacteren om bijvoorbeeld problemen te bespreken, verdachte situaties te melden, ... Ze zullen sneller hun verantwoordelijkheid nemen bij het zorgen voor een veilige leefomgeving.

Pilootscholen

Er zijn drie pilootscholen in Geel: SBS Katersberg, GO! Basisschool De Luchtballon en VBS De Droomgaard.

Vandaag legden de eerste zes 'Politiekids' de eed af en starten zij als ambassadeurs voor hun klas. De komende weken zullen alle zesdejaars van de drie pilootscholen hun belofte afleggen. Na dit schooljaar zal het project geëvalueerd worden.

'Ik beloof mij in te zetten voor een veilige wereld, vol respect en gelijkheid'  zeggen Rine, Briek en Thijs uit De Luchtballon Geel.

Bij een positieve evaluatie zullen alle 6e leerjaren in Geel, Laakdal en Meerhout het aanbod krijgen om in te stappen in het project 'Politiekids'.

Deelnemende partners

'De politiezone doet dit niet alleen. Ook de stad Geel, de gemeenten Laakdal en Meerhout, de basisscholen van de politiezone, de Dienst Gelijke Kansen Sociaal Huis Geel, gemeenschapswachten Geel, het Kinderrechtencommissariaat, Child Focus en Awel zetten mee hun schouders onder dit project.

Net door samen te werken, creëren we een meerwaarde zodat we elkaar sneller vinden indien nodig en voor nieuwe initiatieven.'