Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Dirk Van Aerschot : 'Stijging van aantal pogingen tot woninginbraak in 2022'

Politie Geel – Laakdal – Meerhout

In 2022 stelde de politiezone Geel – Laakdal – Meerhout  67 woninginbraken vast. Daarnaast registreerden we ook 54 pogingen tot inbraak. Voor de inbraken en de pogingen samen is dit een stijging van 23 procent ten opzichte van 2021. De stijging situeert zich bij de inbraakpogingen.

'Het aantal effectieve inbraken is gelijk gebleven', zegt Dirk Van Aerschot, korpschef politiezone Geel-Laakdal-Meerhout.   Ten opzichte van 2019, vóór corona, betekenen deze cijfers een daling van 20 procent.

In Laakdal en Meerhout zijn de (poging) inbraken sterk gestegen.

Per 1 000 huishoudens werden er in de zone vier gezinnen geconfronteerd met een (poging) inbraak. Bij bijna alle woninginbraken ging het om het hoofdverblijf. Ten opzichte van 2019, vóór corona, betekenen deze cijfers een daling van 20 procent. In Laakdal en Meerhout zijn de (poging) inbraken sterk gestegen. Per 1 000 huishoudens werden er in de zone vier gezinnen geconfronteerd met een (poging) inbraak. Bij bijna alle woninginbraken ging het om het hoofdverblijf.

Meer inbrakenpogingen

Vorig jaar stelde de politiezone 67 inbraken vast en ook nog eens 54 pogingen tot inbraak. In 2021 lag dit aantal lager met in totaal 98 inbraken en pogingen. Dit is een stijging van 23 procent. In Laakdal zijn de (poging) inbraken sterk gestegen, van acht in 2021 naar achttien in 2022. In Geel registreerden we evenveel inbraken dan in 2021. In Meerhout registreerden we 27 inbraken, dit zijn er dertien meer dan het jaar ervoor.

Zoals in de meeste politiezones is alles na corona weer in gang geschoten, zo ook de criminaliteit. Als we het aantal inbraken vergelijken met 2019, is er een daling van bijna twintig procent.

Laag slaagpercentage

In 45 procent van de gevallen bleef het bij een poging (= niet binnengeraakt of binnengeraakt maar niets gestolen). In iets meer dan de helft van de gevallen (55 procent) raakten de inbrekers dus binnen en werden er voorwerpen gestolen. Het slaagpercentage voor de politiezone lag dertien procent lager dan in 2021 en is het laagste in jaren. Er zijn wel sterke verschillen in slaagpercentage tussen de gemeenten.

In Laakdal was het slaagpercentage het hoogste (61 procent), in Meerhout het laagste (41 procent). Het slaagpercentage is afhankelijk van verschillende factoren: de omgeving van de woning (afgelegen, …), de beveiliging van de woning, de professionaliteit van de daders, de aangiftebereidheid bij een inbraakpoging, … 

Meeste inbraken in december

Het aantal inbraken schommelde tussen twee en 27 (pogingen tot) inbraken per maand. In de maanden januari en december waren de meeste inbraken. In januari waren er veertien (pogingen tot) inbraken, in de maand december waren dit er bijna dubbel zoveel, namelijk 27. In de overige maanden schommelde het aantal inbraken tussen de twee en elf per maand.

Inbraken overdag en op weekdagen

De meerderheid van de inbraken gebeurde overdag. Bijna twee derde van de inbraken gebeurde tussen 8 en 20 uur, met een grote piek tussen 18 en 20 uur. Maar ook tussen 20 en 22 uur stelden we dit jaar veel inbraken vast. 43 procent van de inbraken gebeurden tussen 18 en 22 uur, in 2021 was dit maar achttien procent.

62 procent van de inbraken werd tijdens de week gepleegd (in 2021 was dit nog 78 procent). Het weekend is terug ‘populair’ voor inbrekers.

Buit?

De inbrekers maakten voornamelijk juwelen (halskettingen, ringen, horloges, armbanden en oorbellen), cash geld multimedia (laptop, tablet, …) en ook werkgereedschap buit.

Iets verdachts melden

Zie of hoor je iets verdachts, wacht dan niet en meld dit onmiddellijk aan de politie via 112. Als politie beoordelen we elke melding en sturen, wanneer nodig, zo snel mogelijk een politieploeg ter plaatse. Ook als een politieploeg ter plaatse niet nodig blijkt, is elke melding nuttig omdat deze waardevolle informatie kan bevatten die later als mogelijk puzzelstuk kan dienen bij het oplossen van criminele feiten.  Foto Politie Geel – Laakdal – Meerhout/N.

Veiligheid is een gedeelde zorg - samenwerken aan het voorkomen van inbraken loont!

Politie Geel – Laakdal – Meerhout

Deel dit artikel