Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Dirk Van Peer (Neteland) nieuwe korpschef politie Berlaar-Nijlen : 'Inzetten voor mensgerichte en verbindende politie'

Dirk Van Peer korpschef
Politie Berlaar-Nijlen heeft vanaf vandaag een nieuwe korpschef. Dirk Van Peer komt over van politie Neteland, waar hij al enkele jaren waarnemend korpschef was.

De politieraad van politiezone Berlaar-Nijlen droeg op 26 april eerste commissaris Dirk Van Peer voor als nieuwe korpschef van de politiezone Berlaar-Nijlen.

De Minister van Binnenlandse Zaken A. Verlinden tekende recent zijn aanwijzingsbesluit. Dat verschijnt binnenkort in het Staatsblad. 

Na het behalen van zijn directiebrevet in oktober vorig jaar, keek hij al snel naar PZ Berlaar-Nijlen om het mandaat van korpschef definitief op te nemen.

Dirk Van Peer : 'Ik ga eigen accenten leggen'

Dirk Van Peer : 'Ik ga inzetten op een mensgerichte en verbindende politie die op locatie zichtbaar én aanwezig is. Ik ga ook voor een politie die voldoende slag- en daadkrachtig is om de toekomstige uitdagingen aan te gaan. 

Het aantrekken van nieuwe krachten is nodig om de basistaken van de politie naar behoren te kunnen uitoefenen en om de dienstverlening aan de inwoners te kunnen waarborgen. De taak van wijkagent moet centraal staan. Deze moet een verbindende rol in de lokale gemeenschap in Berlaar en Nijlen opnemen.'

Het aantrekken van nieuwe krachten is nodig om de basistaken van de politie naar behoren te kunnen uitoefenen en om de dienstverlening aan de inwoners te kunnen waarborgen.

Samenwerken met partners

Van Peer wil ook vol inzetten op samenwerking met de lokale besturen van Berlaar en Nijlen, andere politiezones en de verschillende partners in het  veiligheidslandschap. Zo kunnen er efficiëntiewinsten gerealiseerd worden en is er sprake van een integrale aanpak van verschillende onveiligheidsfenomenen. Een dynamisch zonaal veiligheidsplan moet daarvoor de leidraad vormen.

Papa van 4 kinderen

Dirk is 56 jaar en papa van een gezin met vier kinderen. Hij is een geboren en getogen Herentalsenaar en voelt zich thuis op Kempense bodem.

Na een korte loopbaan bij defensie begon hij in 1992 bij de politie als agent van gemeenpolitie in Herentals. Al snel klom hij op tot adjunct-commissaris. Bij de  hervorming in 2001 werd hij benoemd tot commissaris bij PZ Neteland. Daar groeide hij door van operationeel officier interventie naar een beleidsmatige functie van operationeel coördinator en afdelingshoofd van de eerstelijnspolitie. Daarbij ondersteunde hij de toenmalige korpschef in het
beleid van de politiezone.

Veel mensen kennen Dirk ook als onderlegde perswoordvoerder.

Begin 2020 nam hij vervolgens de functie op van waarnemend korpschef, de functie die hij tot op vandaag uitoefende.' (pol-dvp)

Dirk Van Peer korpschef

Deel dit artikel