We betalen dan wel meer voor elektriciteit en water in 2017, het is zeker niet allemaal kommer en kwel. Zo krijgen honderdduizenden werknemers meer loon en wordt stoppen met roken bij een tabakoloog een pak goedkoper. Hieronder een overzichtje van de 43 zaken die zullen veranderen vanaf 1 januari 2017.

1. Meer loon voor honderdduizenden werknemers

In januari hebben honderdduizenden werknemers uitzicht op extra centen, als gevolg van de jaarlijkse indexering van hun lonen. De indexering van de lonen verschilt van sector tot sector. Voor sommige sectoren gebeurt dat bijna maandelijks, voor anderen per kwartaal, halfjaar of jaar.

De grootste groep die er in januari op vooruit gaat, zijn de bedienden uit het aanvullend paritair comité voor bedienden. HR-dienstverlener SD Worx berekende hun jaarlijkse indexering in januari op 1,13 procent.

Andere grote groepen die in januari hun loon zullen zien stijgen: de arbeiders en bedienden uit de voedingssector (1,12 procent jaarlijkse indexering), de werknemers uit de horeca (1,123 procent jaarlijkse indexering) en de arbeiders uit de transportsector (1,14 procent jaarlijkse indexering). Nog een grote groep die er in januari op vooruitgaat is de schoonmaaksector: 0,38 procent. Maar die groep heeft een tweejaarlijkse indexering. Ze kregen dus in juli al wat extra loon.

2. Boetes uitgesproken door een rechter worden pak duurder

Boetes uitgesproken door een rechter, of penale boetes, worden een pak duurder. De boete die een rechter uitspreekt, werd standaard met 6 vermenigvuldigd. Die vermenigvuldigingsfactor stijgt vanaf 1 januari naar 8.

Daardoor komt er voor gsm'en achter het stuur minstens 40 euro bij. Voor dronken rijden gaat het om 400 euro.

Het gaat om alle boetes die door een rechter worden uitgesproken als straf bij een misdrijf, bijvoorbeeld milieu-inbreuken, inbreuken op de sociale wetgeving, inbreuk op fiscale wetgeving, verkeersmisdrijf, vermogensdelicten, enzovoort.

3. Milieuvriendelijkere benzine 95 E10 vervangt benzine 95

De milieuvriendelijkere benzine 95 E10 vervangt op 1 januari benzine 95 aan de Belgische tankstations. Met deze brandstof kan de uitstoot van broeikasgassen in de vervoersector worden teruggedrongen, meldt de FOD Economie.

Niet elke auto is evenwel geschikt voor de nieuwe brandstof, maar de FOD Economie maakt zich sterk dat vandaag 9 benzinevoertuigen op de 10 compatibel zijn met 95 E10. Bovendien kan het merendeel van de benzinevoertuigen die na 1 januari 2000 werden gebouwd met de nieuwe brandstof rijden.

Autobezitters kunnen via een applicatie van automobielfederatie Febiac nagaan of hun wagen al dan niet geschikt is voor de nieuwe brandstof. Die is te raadplegen op http://e10.febiac.be/nl. Voertuigen die niet 95 E10-compatibel zijn, moeten benzine 98 tanken. Vooral met oldtimers en sportwagens is het opletten geblazen.

4. Brandweersirenes moeten 's nachts stiller

Brandweerkorpsen zijn vanaf 1 januari verplicht een tweede, stillere sirene te gebruiken voor interventies tussen 22 en 6 uur. De verplichting bestond al langer voor brandweerwagens die na 1 januari 2014 besteld werden, maar geldt voortaan ook voor alle andere interventievoertuigen. Zo'n nachtsirene mag nog maximaal 95 decibel produceren, in plaats van 110 decibel voor de 'dagsirene'. Dat meldt het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA).

Ook de dagsirene wordt gestandaardiseerd. Die moet dus 110 decibel voortbrengen.

5. Oude 'doktersbriefjes' worden afgeschaft

De oude getuigschriften voor verstrekte hulp - de zogenaamde 'doktersbriefjes' - worden vanaf 1 januari 2017 definitief afgeschaft en vervangen door de nieuwe modellen, voorzien van een ontvangstbewijs met vermelding van het KBO-nummer. Dat meldt LTD3, de grootste tariferingsdienst voor de medische sector. Wie na Nieuwjaar nog een oud model indient, loopt het risico geen terugbetaling meer te kunnen krijgen. Artsen die de oude briefjes blijven gebruiken, riskeren bovendien een boete.

De nieuwe getuigschriften zijn al meer dan een jaar in omloop, maar veel artsen gebruiken nog de oude doktersbriefjes die ze in voorraad hadden. Dat mogen ze nog doen tot en met 31 december, daarna hangt hen een boete van 50 tot 1.250 euro boven het hoofd.

Patiënten kunnen de nieuwe doktersbriefjes herkennen aan het ontvangstbewijs onderaan, waarop het KBO-nummer (Kruispuntbank van Ondernemingen, nvdr) ingevuld moet worden.

6. Waterfactuur gemiddeld 20 euro omhoog

De waterfactuur van een gemiddeld gezin in Vlaanderen zal in 2017 ongeveer 20 euro hoger liggen dan in 2016. Dat blijkt uit een projectie van de WaterRegulator.

Volgens de berekeningen zou de jaarfactuur van een gemiddeld gezin (van 2,3 personen en met een verbruik van 84 kubieke meter per jaar) in 2017 uitkomen op 397,68 euro, tegen 378,63 euro in 2016.

7. Flexibeler werken wordt een feit in 2017

De wet rond werk- en wendbaar werk, die tot meer flexibiliteit op de arbeidsmarkt moet leiden, treedt op 1 januari in werking, al zal de uitvoering van sommige onderdelen op zich laten wachten tot werkgevers en vakbonden op sectorniveau over die delen een akkoord bereiken.

Een van de aspecten die wel al begin volgend jaar ingaan, betreft de werkregeling voor piek- en dalmomenten. Daarnaast komt er door die hervorming meer tijdskrediet voor zorg, een wettelijk kader om af en toe te kunnen thuiswerken en meer vorming.

Werkgevers zullen hun werknemers tijdens piekmomenten maximaal 45 uur per week en hoogstens 9 uur per dag aan het werk kunnen stellen. Op kalmere momenten kan dan een dalrooster gelden, en door piek- en dalroosters af te wisselen werkt de werknemer op jaarbasis evenveel uren en vermijdt hij dus overuren.

Er komt ook een wettelijk kader voor 'occasioneel telewerk', zodat werknemers voor een aantal onverwachte gebeurtenissen (technicus die aan huis komt bijvoorbeeld) niet verplicht zijn vakantie te nemen.

Wie tijdskrediet opneemt voor de zorg voor een kind of familielid, kan dat voor 51 in plaats van 48 maanden doen. Een laatste element is het thematisch palliatief verlof, voor wie iemand bijstaat die aan een ongeneeslijke ziekte lijdt en zich in een terminale fase bevindt, dat met 1 maand wordt verlengd. De periode van één maand kan vanaf dan twee keer verlengd worden met nog een maand, zodat het totaal op drie maanden komt. Behalve volledig met werken stoppen, maar het kan ook halftijds of voor een maand.

8. Hogere minimumleeftijd voor vervroegd pensioen

Net als in de voorbije jaren wordt op 1 januari de minimumleeftijd om vervroegd op pensioen te kunnen gaan, lichtjes opgetrokken. Het wordt 62,5 jaar bij een loopbaan van 41 jaar. Voor langere loopbanen zijn er uitzonderingen: vervroegd pensioen op 61 jaar bij een loopbaan van 42 jaar en 60 jaar bij een loopbaan van 43 jaar.

9. Minimumpensioenen met 0,7 procent omhoog

Wie er een volledige loopbaan van 45 jaar (of gelijkgestelde periodes) heeft opzitten en enkel een minimumpensioen ontvangt, zal vanaf 1 januari 2017 iets meer krijgen. De regering besliste in het kader van de taxshift 25 miljoen euro uit te trekken om de minimumpensioenen van betrokkenen met 0,7 procent te verhogen. De maatregel zou een impact moeten hebben op circa 168.000 mensen, van wie 21.100 zelfstandigen met een volledige zelfstandigenloopbaan en 71.100 zelfstandigen met een gemengde loopbaan.

10. Achternamen in alfabetische volgorde als ouders het niet eens raken

Als ouders het niet eens raken over de familienaam van hun kind, zal vanaf 1 januari de naam van beide ouders gelden, naast elkaar en in alfabetische volgorde. De vorige regering maakte het mogelijk dat ouders vrij de familienaam van hun kind konden kiezen. Het Grondwettelijk Hof struikelde echter over de bepaling in de wet-Turtelboom dat automatisch zou worden teruggevallen op de naam van de vader als de ouders het niet eens raken. Daarom wordt in een dergelijk geval voortaan gekeken naar de alfabetische volgorde.

Ouders van kinderen die sinds 1 juni 2014 zijn geboren en die geen keuze hebben gemaakt of die het niet eens waren, krijgen nog tot 30 juni 2017 de tijd om het kind alsnog een dubbele naam in alfabetische volgorde te geven.

11. Inkomensgerelateerde kinderopvang wordt 1,08 procent duurder

De tarieven in de kinderopvanginitiatieven waar ouders volgens hun inkomen betalen, worden in 2017 automatisch geïndexeerd met 1,08 procent. De indexering komt fors hoger uit dan begin 2016, toen die 0,41 procent bedroeg. Alle ouders voor wie de tariefverhoging geldt, zijn in de loop van december op de hoogte gebracht. Zij hebben het nieuwe attest al gekregen en moeten niets meer doen.

12. Stoppen met roken via tabakoloog wordt fors goedkoper

Wie wil stoppen met roken en daarvoor bij een tabakoloog aanklopt, betaalt vanaf 1 januari enkel nog het remgeld en niet langer de volle pot. Voor Vlamingen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming en voor jongeren tot en met 20 jaar wordt het zelfs bijna gratis. Dat heeft Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) beslist.

13. Aanvraag premie elektrische wagen wordt eenvoudiger

De procedure voor het aanvragen van een premie voor een elektrische wagen wordt vanaf 1 januari een stuk eenvoudiger. Voortaan is het voldoende om zich binnen de drie maanden na de eerste inschrijving van het voertuig aan te melden via een webapplicatie van het Vlaams Energieagentschap (VEA). Vroeger moesten bestuurders bij de ontvangst van de wagen nog een tweede dossier indienen, maar veel Vlamingen vergaten die tweede stap en liepen zo de premie mis.

14. Zieke kinderen kunnen sneller een beroep doen op internetonderwijs

Vanaf Nieuwjaar kunnen langdurig zieke kinderen sneller een beroep doen op internetonderwijs op afstand. Nu kan dat vanaf zes weken ziekte, vanaf 2017 wordt dat teruggebracht naar vier weken. De Vlaamse regering heeft daarvoor een subsidie van 1.365.000 euro voor de vzw Bednet goedgekeurd.

15. Maximumsnelheid van 70 km/u wordt nieuwe norm buiten bebouwde kom

Vanaf 1 januari geldt buiten de bebouwde kom een maximumsnelheid van 70 km/u. Momenteel is dat nog 90 km/u, maar die regel is in de praktijk eerder de uitzondering, waardoor er een wildgroei aan verkeersborden is ontstaan die de limiet van 70 opleggen. Met die paradoxale situatie wordt nu dus komaf gemaakt.

16. Beneluxlanden gaan samen nationale luchtruimen bewaken

België, Nederland en Luxemburg gaan vanaf 1 januari 2017 samenwerken om de nationale luchtruimen te bewaken tegen civiele vliegtuigen waarvan een terroristische dreiging uitgaat.

Momenteel staan in zowel België als Nederland permanent twee jachtvliegtuigen paraat die snel inzetbaar zijn, bijvoorbeeld voor het onderscheppen van vreemde militaire vliegtuigen boven de Noordzee. Daarnaast zijn deze 'Quik Reaction Alert'-vliegtuigen (QRA) inzetbaar voor de bewaking van het nationale luchtruim tegen mogelijke dreigingen van terrorisme.

17. Ziekenfondsen Securex, Partenamut en Partena fuseren

De onafhankelijke ziekenfondsen Securex, Partenamut en Partena Ziekenfonds bundelen vanaf 1 januari 2017 de krachten. De drie onafhankelijke ziekenfondsen willen zo inspelen op de veranderde context, met toegenomen regionalisering van het gezondheidsbeleid.

18. Brussel schrapt woonbonus

Op 1 januari 2017 verdwijnt de woonbonus in het Brussels Gewest. In ruil worden de registratierechten wel drastisch verminderd voor Brusselaars die hun eerste of enige woning kopen.

19. Malta wordt voor het eerst voorzitter van de Europese Unie

Het aantreden van Donald Trump als Amerikaans president, de start van de Brexit-onderhandelingen, verkiezingen in Nederland en Frankrijk... Het wordt alle hens aan dek om de Europese Unie de komende zes maanden doorheen woelige wateren te laveren. Het roer komt in handen van het piepkleine Malta, dat vanaf 1 januari voor het eerst het voorzitterschap waarneemt. Malta bestrijkt niet meer dan 316 vierkante kilometer en telt amper 415.000 inwoners.

20. Elektronisch geneesmiddelenvoorschrift gaat geleidelijk in vanaf 2017

Vanaf 1 januari 2017 is het voor artsen en tandartsen verplicht om een elektronisch geneesmiddelenvoorschrift te gebruiken, wanneer er tenminste een elektronische versie beschikbaar is. Patiënten krijgen voortaan niet langer een papieren voorschrift, maar enkel een 'bewijs' van de elektronische versie. Daarop is een barcode aangebracht die de apotheker kan scannen om het elektronische voorschrift op te halen.

Vanaf 1 januari 2018 valt ook de papieren afdruk weg, en wordt het vervangen door de eID-kaart. Enkel het elektronische voorschrift is dan nog geldig.

21. Niet langer belastingkrediet voor asielzoekers

Asielzoekers zonder beroepsinkomsten zullen vanaf 1 januari niet meer kunnen genieten van een belastingkrediet voor kinderen ten laste. Ze worden voortaan aan de belasting van niet-inwoners onderworpen in plaats van aan de personenbelasting.

Asielzoekers konden lange tijd, vanaf hun aankomst in België, genieten van het belastingkrediet voor kinderen ten laste, zonder dat daar een arbeidsverplichting tegenover staat. Dat betekent dat zij geld konden terugkrijgen van de fiscus zonder enig belastbaar inkomen aan te geven of enige belasting te betalen.

De regering besliste dat asielzoekers in de toekomst als niet-inwoners gekwalificeerd worden in plaats van als rijksinwoners, waardoor zij niet meer aan de personenbelasting onderworpen worden en in aanmerking komen voor de belastingvoordelen, waaronder het belastingkrediet voor kinderen ten laste.

22. Speculatietaks verdwijnt, roerende voorheffing stijgt en beurstaks wordt uitgebreid

Wie na 1 januari 2017 zijn aandelen verkoopt, zal geen speculatietaks meer moeten betalen. Die taks lag al langer onder vuur, onder meer omdat de inkomsten tegenvallen.

Tegelijk wordt de roerende voorheffing wel opnieuw verhoogd, van 27 naar 30 procent. Op tien jaar tijd is deze belasting al verdubbeld. De roerende voorheffing op een gereglementeerd spaarboekje blijft wel onveranderd op 15 procent, die bovendien enkel betaald moet worden door wie meer dan 1.880 euro aan rente-inkomsten heeft.

De beurstaks vermijden door via een buitenlandse makelaar effecten te kopen en te verkopen, kan niet meer. De regering verdubbelt ook de maximumbedragen van de beurstaks.

24. Gemiddelde elektriciteitsfactuur met 5 procent omhoog

Gezinnen en kmo's in Vlaanderen zullen in 2017 opnieuw meer betalen voor hun elektriciteit, terwijl grotere bedrijven op middenspanning significant minder zullen betalen. Dat bleek uit de berekening van de Vlaamse energieregulator Vreg, op basis van de nieuwe distributietarieven.

De jaarlijkse stroomfactuur voor een gezin met een doorsnee verbruik stijgt in 2017 met 5 procent, of 50 euro, naar 1.022,29 euro. Ook voor de kmo's (op laagspanning) gaat de stroomfactuur omhoog met ruim 6 procent voor een gemiddelde kmo (50.000 kWh jaarverbruik).

25. SIS-kaart wordt definitief afgeschaft

Vanaf 1 januari 2017 is de SIS-kaart, die al sinds 2014 geleidelijk wordt afgeschaft, definitief niet meer geldig. Mensen kunnen vanaf dan enkel nog terecht bij de apotheker, de dokter of het ziekenhuis met hun elektronische identiteitskaart (eID). Wie geen eID heeft, kan terecht bij zijn of haar ziekenfonds voor een Isi+-kaart. Het gaat dan om kinderen jonger dan twaalf jaar, grensarbeiders, vreemdelingen die bijdragen maar geen Belgisch paspoort hebben, of gepensioneerden die in het buitenland verblijven.

26. Moederschapsrust voor zelfstandigen van 8 naar 12 weken

Vrouwelijke zelfstandigen hebben vanaf 2017 recht op 12 weken moederschapsrust in plaats van de huidige 8 weken. Ze kunnen dat moederschapsverlof dan ook opnemen met een grotere flexibiliteit dan vandaag het geval is.

Het verlof wordt daarnaast een stuk flexibeler, om de combinatie werk-gezin makkelijker te maken. Zelfstandige moeders kunnen ervoor kiezen om het facultatieve verlof voltijds of halftijds op te nemen.

De termijn waarbinnen zelfstandige moeders het facultatieve verlof moeten opnemen, wordt daarnaast ook verlengd van 21 naar 36 weken na de verplichte nabevallingsrust.

27. Vlaamse sportwereld evolueert naar één sportfederatie per tak

Het Vlaamse federatiedecreet treedt op 1 januari 2017 in werking. Daarmee komt een einde aan de wildgroei aan sportfederaties: bedoeling is om te evolueren naar één federatie per sporttak. Verder zal de subsidiëring van sportbonden niet enkel meer afhangen van het ledenaantal, maar wil minister van Sport Philippe Muyters (N-VA) ook rekening houden met de kwaliteit.

28. Werkgevers die langdurig werklozen in dienst nemen krijgen premie

Werkgevers die een langdurig werkloze in dienst nemen, hebben vanaf 1 januari 2017 recht op een aanwervingspremie van de Vlaamse regering. Het gaat om een bedrag van 1.250 euro na drie maanden en nog eens 3.000 euro na een vol jaar tewerkstelling. De financiële stimulans moet werkgevers het laatste duwtje in de rug geven om langdurige werklozen een contract aan te bieden.

29. Meerderjarige personen met een handicap maken overstap naar persoonsvolgend budget

Meer dan 30.000 meerderjarige personen met een handicap schakelen vanaf 1 januari 2017 over naar de persoonsvolgende financiering (PVF). De nieuwe regeling maakt komaf met de rechtstreekse subsidiëring van zorgverstrekkers door de Vlaamse overheid. In plaats daarvan krijgen zorgbehoevenden zelf een budget in handen dat aangepast is aan de zwaarte van hun handicap, tussen 10.000 en 85.000 euro per jaar. Hiermee kunnen ze naar de zorginstelling van hun keuze stappen.

30. Jobstudenten mogen 475 uur in plaats van 50 dagen werken

Jobstudenten mogen vanaf 1 januari 475 uur werken, in plaats van de 50 dagen-regel die tot eind 2016 geldt. Idee achter deze nieuwe regeling is dat studenten op die manier enkele uren kunnen werken zonder meteen een volledige dag kwijt te spelen. Op die manier wordt ook rekening gehouden met de realiteit bij seizoensjobs. De app Student@work waarmee studenten hun resterende dagen kunnen checken zal vanaf 1 januari ook in uren tellen.

31. Voordeliger statuut voor student-ondernemers

Studenten die naast hun studies ook een bedrijfje willen opstarten, kunnen daarvoor vanaf 1 januari rekenen op een voordeliger statuut. Jongeren die hun opleiding combineren met werken of ondernemen, zullen hierdoor in de toekomst fiscaal ten laste van hun ouders kunnen blijven. 'Ondernemen wordt hiermee voor studenten even aantrekkelijk als jobstudent zijn', benadrukt minister van Economie Kris Peeters.

32. Energie-eisen voor niet-residentiële gebouwen worden strenger

Nieuwe niet-residentiële gebouwen zoals sporthallen, rusthuizen en handelszaken zullen vanaf 1 januari moeten beantwoorden aan strenge energienormen, waaronder een e-peileis en een minimumaandeel hernieuwbare energie. De niet-residentiële gebouwen komen daarmee steeds meer op gelijke voet met woningen, kantoren en scholen, waar nu al strenge energie-eisen gelden.

33. Brusselaars kunnen parkeren in gebied van 1,5 km² rond hun huis

Vanaf 1 januari wordt er in het Brussels Gewest een nieuw parkeerbeleidsplan uitgerold.

34. Behandeling voor hepatitis C wordt voor grotere groep patiënten terugbetaald

De behandeling voor hepatitis C wordt vanaf 1 januari 2017 ook terugbetaald voor patiënten in het tweede, relatief vroege stadium van de ziekte. Tot nu toe hadden enkel patiënten in het meest acute stadium van de ziekte daar recht op. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) wil vanaf 2021 evolueren naar een situatie waarin iedereen die besmet is met het virus op terugbetaling kan rekenen.

35. Afbetalingsplan moet werkgevers in moeilijkheden uit de rechtbank houden

Werkgevers die problemen hebben om hun sociale zekerheidsbijdragen te betalen, moeten vanaf Nieuwjaar niet meer automatisch voor de rechtbank verschijnen. De werkgevers krijgen eerst de mogelijkheid om samen met de Rijksdienst Sociale Zekerheid (RSZ) een afbetalingsplan uit te werken.

36. Wet op bijzondere opsporingsmethoden treedt in werking

De wet op de bijzondere opsporingsmethoden (BOM-wet), die op 1 januari in werking treedt, moet die bijzondere opsporingsmethoden en enkele andere onderzoeksmethoden in het kader van het strafonderzoek verbeteren. De methodes die speurders mogen gebruiken, worden hiermee aangepast aan de huidige technologische evoluties. Het gaat dan vooral om wat internet, elektronische communicatie en telecommunicatie betreft.

37. Afbouw individuele premies voor renovatiewerkzaamheden

Verschillende individuele premies voor renovatiewerkzaamheden, bijvoorbeeld voor dakisolatie en glas, worden geleidelijk afgebouwd. In de plaats komt er een premie voor wie verschillende investeringen combineert in een zogeheten 'totaalrenovatie'. Die bonus varieert tussen de 1.250 en 4.750 euro.

Daarnaast komt er ook een burenpremie. Als tien mensen in één gemeente samen hun woning energiezuiniger maken, krijgen ze daarvoor per woning een premie van maximaal 400 euro. Die premie komt bovenop de al bestaande premies voor energiebesparende maatregelen.

38. Nieuwe regels om fijn stof van bouwwerkzaamheden te beperken

Een aannemer wordt verplicht om bij bouw-, sloop- en infrastructuurwerkzaamheden de stofemissies zo laag mogelijk te houden. Met deze nieuwe milieuvoorwaarden in de Vlaamse milieuwetgeving moet het fijn stof dat bij bouwwerkzaamheden vrijkomt, verminderd worden. Het moet ook de overlast voor omwonenden beperken. De wetgeving is van toepassing op alle bouw-, sloop- en infrastructuurwerkzaamheden uitgevoerd in open lucht door een aannemer en die langer dan één dag duren. Activiteiten uitgevoerd door een particulier vallen niet onder het toepassingsgebied.

39. Spoedprocedure voor eID's sneller en goedkoper

De spoedprocedures voor het verkrijgen van een eID of een Kids-ID worden op 1 januari sneller en goedkoper. Op die manier wordt vermeden dat burgers te lang met voorlopige identiteitspapieren op zak moeten lopen, is te horen op het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA).

40. Werkgevers betalen meer voor bedrijfswagens met tankkaart

Werkgevers die werknemers een bedrijfswagen met tankkaart ter beschikking stellen, zullen daar meer voor moeten betalen. De verhoging van het werkgeversgedeelte van het voordeel van alle aard stijgt voor deze bedrijfswagens van 17 naar 40 pct. Voor werknemers heeft deze maatregel geen gevolgen.

41. Gedaan met het belastingvrij melken van een vennootschap

De regering-Michel sluit een wettelijk achterpoortje waarmee heel wat zelfstandigen belastingvrij winst uit hun vennootschap haalden.

Nogal wat zelfstandigen organiseren hun activiteiten via een vennootschap omdat de belasting op de winst in zo'n vennootschap een pak lager ligt dan wat ze op hun winst betalen wanneer ze die activiteit in eigen naam uitoefenen.

42. Fonds voor de Beroepsziekten en Fonds voor Arbeidsongevallen fuseren tot Fedris

Het Fonds voor Beroepsziekten (FBZ) en het Fonds voor Arbeidsongevallen (FAO) fuseren op 1 januari tot Fedris, het Federaal Agentschap voor Beroepsrisico's. Fedris neemt alle opdrachten over van het FAO en van het FBZ. Het gaat vooral om het vergoeden van de slachtoffers van beroepsziekten en in bepaalde gevallen ook de slachtoffers van arbeidsongevallen, of het nemen en ondersteunen van een aantal preventiemaatregelen op het vlak van beroepsziekten en arbeidsongevallen.

43. Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden wordt Vlaamse bevoegdheid

Op 1 januari 2017 wordt de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) overgeheveld van het federale naar het Vlaamse niveau. Ongeveer 106.000 zorgbehoevende Vlamingen ouder dan 65 hebben recht op een maandelijks forfaitair bedrag, dat door de mutualiteiten wordt uitbetaald. De tegemoetkoming kadert in de uitbouw van de Vlaamse Sociale Bescherming (VSB). (belga)