De start van een nieuw jaar betekent ook een hele waslijst aan nieuwe regels die ingaan. Een kort overzicht van de belangrijkste wijzigingen voor onze regio.

1. FINANCIËN
De beurstaks stijgt opnieuw
De beurstaks op aandelen en obligaties gaat vanaf Nieuwjaar opnieuw omhoog. De taks op aandelen stijgt van 0,27 naar 0,35 procent, die op obligaties wordt 0,12 in plaats van 0,09 procent.

Belastingvrij spaarplafond gehalveerd
Vanaf Nieuwjaar daalt de fiscale vrijstelling van rente op de spaarboekjes. De interesten op de spaarboekjes zullen dan niet meer vrijgesteld zijn van belastingen tot 1.880 euro per persoon, maar tot 940 euro, bijna een halvering dus.

Tarief vennootschapsbelasting daalt
Vanaf Nieuwjaar betalen bedrijven in ons land nog 29 procent vennootschapsbelasting, in plaats van 33 procent.

Hinderpremie fiscaal vrijgesteld voor zelfstandigen en KMO's
De zogenoemde hinderpremie voor zelfstandigen en kmo's die hinder ondervinden van werken, wordt vanaf 2018 fiscaal vrijgesteld. Het betreft zowel compensatievergoedingen die worden toegekend op basis van de bestaande wet van 3 december 2005, als vergoedingen die worden toegekend op basis van de nieuwe gewestelijke regelgeving.

Lagere belastingen op pc's, laptops en gsm's voor werknemers
Wie een laptop, pc, gsm of tablet krijgt van zijn of haar werkgever, zal daar vanaf Nieuwjaar minder belastingen op moeten betalen. Dat is een gevolg van een modernisering en verduidelijking van het systeem van belastbare voordelen, dat op 1 januari ingaat.

Suikertaks wordt verhoogd
De suikertaks, de taks op frisdranken en andere suikerhoudende dranken, wordt verhoogd. De accijsverhoging geldt ook voor sommige dranken waar geen suiker in zit, zoals light-dranken.

2. PENSIOENEN
Vervroegd pensioen opnieuw wat strenger
Vervroegd op pensioen gaan wordt vanaf 1 januari 2018 opnieuw wat strenger geregeld. Voortaan zal de werknemer 63 jaar moeten zijn en 41 loopbaanjaren op de teller moeten hebben.

Minimumpensioen bij volledige loopbaan omhoog
Op 1 januari 2018 zien mensen met een minimumpensioen die een volledige loopbaan van 45 jaar achter de rug hebben, hun pensioen met 0,7 procent stijgen. Voor een alleenstaande komt het minimumpensioen dan te liggen op 1.220,92 euro per maand.

3. WERK
40 tot 45 euro meer loon door taxshift
De taxshift stuwt de lonen van alle werknemers in België vanaf 1 januari 1,5 procent tot 3 procent hoger. Per maand betekent dat een extra 40 à 45 euro, berekende HR-bedrijf SD Worx.

Bedrijven kunnen makkelijker winstpremie uitkeren
Bedrijven kunnen voortaan meer fiscaal aantrekkelijke winstpremies uitkeren aan hun personeel. De mogelijkheden gaan een pak verder dan de bestaande bonussystemen (cao-90) om werknemers te belonen. De winstpremie kan worden uitgekeerd zonder dat bedrijven eerst een administratieve mallemolen moeten doorlopen of het fiat moeten krijgen van de vakbonden.

Werkzoekenden kunnen via wijk-werken tijdelijk werkervaring opdoen
Vanaf 1 januari gaat het systeem van wijk-werken van start. Het gaat om een stelsel waarin werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt tijdelijk werkervaring kunnen opdoen in een laagdrempelige werkomgeving dicht bij huis. Het systeem werd uitgewerkt door Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) en vervangt het bestaande PWA-stelsel.

Systeem van flexi-jobs uitgebreid van horeca naar handel
De flexi-jobs die al sinds 2015 bestaan in de horeca, worden vanaf 1 januari 2018 uitgebreid naar de detailhandel (bvb. bijvoorbeeld warenhuizen, bakkers, slagers en kappers). Daarnaast zullen ook gepensioneerden flexi-jobs kunnen uitvoeren. Wie in het systeem wil stappen, moet gedurende drie kwartalen minstens vier vijfde gewerkt hebben bij een andere werkgever. Zelfstandigen kunnen er geen gebruik van maken.

VDAB houdt ook rekening met competenties bij jobaanbiedingen
De VDAB houdt voortaan ook rekening met de competenties van de werkzoekende, en niet langer enkel met het vorige beroep. Werkzoekenden zullen zo meer aanbiedingen ontvangen die bij hun profiel aansluiten. Daarnaast zal wie een gepaste job weigert vanaf 1 januari ook makkelijker bestraft kunnen worden.

Ook werkgevers kunnen re-integratietraject opstarten voor wie meer dan twee jaar ziek is
Werknemers kunnen de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer al langer vragen om een re-integratietraject op te starten als ze al langer dan twee jaar arbeidsongeschikt zijn. Vanaf 1 januari kunnen ook werkgevers die vraag stellen.

Zieke zelfstandigen hebben na twee weken recht op uitkering
Zelfstandigen die ziek vallen hebben vanaf 1 januari al na twee weken recht op een uitkering van hun ziekenfonds. Voorlopig hebben zelfstandigen en meewerkende echtgenoten pas na één maand recht op zo'n uitkering. Na een zogenaamde carensperiode van twee weken heeft een zelfstandige voortaan recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering.

4. ENERGIE
E-peil voor nieuwbouw wordt verlaagd naar E40
Nieuwbouwwoningen waarvoor vanaf 1 januari in Vlaanderen een aanvraag ingediend wordt, moeten een E-peil hebben van 40 of lager. Voordien was dat E50. Het E-peil geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Het behalen ven het E-peil is een van de EPB-eisen (energieprestatie en binnenklimaat) voor een nieuw gebouw.

Energielabel verplicht voor kachels
Het voor koelkasten of wasmachines al langer verplichte energielabel
wordt op 1 januari ook ingevoerd voor kachels, zoals hout- en
pelletkachels. Dan treedt een Europese verordening in werking. Het label
geeft aan hoe energie-efficiënt een kachel is.

Elektriciteitsprijs daalt door verlaagde energieheffing
De Vlaamse energieheffing (ook Turteltaks genoemd) daalt voor een gemiddeld Vlaams gezin in 2018 tot 9 euro per jaar. Een gezin met een gemiddeld verbruik zal voortaan 4 euro meer moeten betalen aan groenestroombijdrage. Daarnaast blijft er een beperkte energieheffing bestaan. Die zal niet langer 100 euro per gezin bedragen, maar 5 euro. Samen met een lichte daling van de distributienettarieven zal dit leiden tot lagere elektriciteitsprijzen, verwacht energieregulator Vreg.

5. MOBILITEIT & LEEFMILIEU
Kilometerheffing: meer tolwegen, hogere tarieven en variabele boetes
Vanaf 1 januari breiden Vlaanderen en Wallonië hun betalende tolwegennet uit waarop de kilometerheffing voor de vrachtwagens van meer dan 3,5 ton van toepassing is. De tarieven per kilometer zullen in Wallonië stijgen voor alle vrachtwagencategorieën, in Brussel en Vlaanderen enkel voor de categorie Euro 5. Voorts verandert ook het boetesysteem, met vanaf 1 januari een variabel tarief afhankelijk van de ernst van de overtreding.

Luchtvaartmaatschappijen controleren identiteit passagiers aan gate
De luchtvaartmaatschappijen actief op Belgische luchthavens moeten vanaf 1 januari een "conformiteitscheck" uitvoeren. Dat betekent dat ze aan de gate, net voordat passagiers op het vliegtuig stappen, de identiteitspapieren van elke passagier vergelijken met zijn boarding pass.

Omgevingsvergunning vervangt stedenbouwkundige en milieuvergunning
De nieuwe omgevingsvergunning vervangt vanaf 1 januari in heel Vlaanderen de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning. In een handvol gemeenten is de nieuwe procedure al van kracht, maar op 1 januari volgt de rest van Vlaanderen.

Ook fietsvergoeding voor gebruikers van speedpedelecs
Gebruikers van speedpedelecs, snelle elektrische fietsen, hebben voortaan recht op een fietsvergoeding van maximaal 0,23 euro/km voor woon-werkverkeer. Die fietsvergoeding bestond al langer voor gewone fietsen, maar vanaf aanslagjaar 2018 wordt dat dus ook, voor inkomsten 2017 en met terugwerkende kracht dus, uitgebreid naar speedpedelec-gebruikers.

"De Vlaamse Waterweg" enige waterwegbeheerder in Vlaanderen
Vanaf 1 januari 2018 worden de Vlaamse bevaarbare waterwegen beheerd door één enkele speler: De Vlaamse Waterweg nv. Die is ontstaan uit de fusie van de voormalige beheerders nv De Scheepvaart en Waterwegen en Zeekanaal.

7. VARIA
Katholieke dopelingen krijgen "christelijke identiteitskaart"
Elke katholieke dopeling krijgt vanaf 1 januari een "christelijke identiteitskaart". Het is voor de ouders een tastbare herinnering aan het doopsel. Op deze "Identiteitskaart van een christen" is ook voldoende ruimte voorzien om later de eerste communie, het vormsel en het huwelijk in te vullen.

Nieuwe verlofregeling voor Vlaamse ambtenaren
Vanaf 1 januari gaat een nieuwe verlofregeling in voor zowat 27.000 Vlaamse ambtenaren. Ze zullen niet langer onbeperkt vakantiedagen mogen opsparen en enkele verschillen tussen statutairen en contractuelen worden weggewerkt.

Honorarium artsen stijgt, maar artsenbezoek niet duurder
Het honorarium van een huisarts of specialist wordt op 1 januari 1,68 procent duurder. Maar omdat het remgeld, het deel dat de patiënt uit eigen zak betaalt, niet stijgt, wordt de raadpleging niet duurder. De overige erelonen van artsen gaan 1,5 procent de hoogte in, met uitzondering van de honoraria van medische beeldvorming en klinische biologie. Daar is er 1,25 procent indexatie.

Provincies gekortwiekt
Vanaf 1 januari mogen de Vlaamse provincies geen persoonsgebonden bevoegdheden meer uitoefenen. Jeugd, cultuur, sport, gelijke kansen en welzijn gaan naar de lokale besturen of het Vlaamse niveau, enkel de grondgebonden bevoegdheden blijven bij de provincies. (VRTNWS)

Lees het hele artikel op VRTNWS.