ACTIEV heeft haar huiswerk klaar. Op een ledenvergadering met meer dan 100 aanwezigen werden unaniem de lijst voor 14 oktober, het programma en een nieuw logo goedgekeurd.

'Alle mensen die mee op de lijst stonden van ACTIEV in 2012, waren de voorbije jaren raadslid in gemeente- of OCMW-raad', zegt Lieven Janssens, burgemeester. 'En toch wou de partij met nieuwe mensen komen. ACTIEV wil bewust meer vrouwen en veel jongeren in de politiek kansen geven.'

'Met ervaren mensen het goede bestuur voort zetten'

De inwoners van Vorselaar zijn erg tevreden over het gevoerde beleid en ACTIEV wil dat tonen met haar verkiezingslijst. Het voltallige schepencollege met burgemeester Lieven Janssens als lijsttrekker vormen de ruggengraat van de kandidatenlijst.

Verschillende gemeente- en OCMW-raadsleden die tijdens de vorige verkiezingen in 2012 al mooie scores behaalden, zorgen voor continuïteit van het beleid.
De kandidatenlijst vertoont een mooie mix tussen ervaring en vernieuwing, man en vrouw, jong en oud, een goede spreiding tussen het dorpscentrum en de wijken rondom.

De kandidaten zijn sterk verankerd in het Vorselaarse gemeenschapsleven: verenigingen, jeugd, sport, cultuur, lokale economie. Eén voor één zijn het geëngageerde mensen die zich al jaren inzetten voor hun gemeente.'

'Verrassende nieuwkomers en sterke verankering in Vorselaarse gemeenschap'

'De lijst bevat een meerderheid van vrouwen en bovendien staan bij de drie eerste plaatsen ook twee erg sterke vrouwen: OCMW-voorzitter Mizel Gebruers en schepen voor financiën Sara Van Rooy.

ACTIEV doet haar imago als dynamische beweging volop eer aan door meer dan de helft van de lijst te vullen met jongeren onder de 45 jaar. Daarbij ook enkele nieuwe namen. Studente en Chiro-leidster Nele Wuyts (19) organiseerde mee "De Warmste Week" in Vorselaar. Niels De Ceuster (35) is voorzitter van het oudercomité van De Knipoog. Priscilla Geluykens (42) is actief als ondervoorzitter in OG Vorselaar.

Glenn Van de Vel (43) is sectormanager bij een grote verzekeringsgroep en Viki Matheussen (46) was samen met haar man Gert "Tuur" Van Dingenen gekend als voormalig café-uitbater en is momenteel zaakvoerder van broodjesbar/koffiehuis "Den Ouwe Post".

'Sterke krachtlijnen en investeringen voor de toekomst van de gemeente'

Op 14 oktober 2012 kreeg ACTIEV de stem van meer dan de helft van de kiezers in Vorselaar. Dat uitte zich in een absolute meerderheid van 12 zetels. De mensen hebben de dynamiek van ACTIEV gemerkt de voorbije jaren.

Het ganse dorpscentrum werd vernieuwd, buurtpleinen en trage wegen werden opgewaardeerd, sociaal werden belangrijke investeringen gedaan voor de toekomst, de capaciteit van de kinderopvang werd verdubbeld ... en Vorselaar werd een erg aantrekkelijke en bruisende gemeente.

De gemeente kreeg allerlei titels, subsidies en waarderingen vanuit andere overheden, enquêtes en audits.
Dat is heel fijn om te horen ... en in Vorselaar merk je die erg positieve sfeer. En toch is het werk niet af.

ACTIEV schreef een ambitieus programma voor de komende jaren. Daarin een aantal opvallende investeringen zoals een kinder- en jongerencampus in de Cardijnlaan, de heraanleg van het marktplein met een aparte bushaven en doorsteekpadjes naar de centrumparkings en scholen, een bib- en ontmoetingsruimte samen met alle scholen en een groepspraktijk voor huis- en tandartsen.

ACTIEV trekt dus met een vernieuwende lijst naar de kiezer en staat inhoudelijk met een sterk programma klaar voor 14 oktober.
Die dynamiek wordt ook ondersteund met een nieuw logo en website: www.actiev.be

De volledige kandidatenlijst van ACTIEV :
1. Lieven JANSSENS (burgemeester)
2. Mizel GEBRUERS (OCMW-voorzitter)
3. Sara VAN ROOY (schepen)
4. Kobe VERCAUTEREN (schepen)
5. Guy PEETERS (gemeenteraadslid)
6. Priscilla GELUYKENS (nieuwe kandidaat)
7. Jos BOULY (fractieleider gemeenteraad)
8. Eva SOMERS (gemeenteraadslid)
9. Niels DE CEUSTER (nieuwe kandidaat)
10. Sofie ROMBOUTS (gemeenteraadslid)

11. Linda VAN OECKEL (OCMW-raadslid)
12. Glenn VAN DE VEL (nieuwe kandidaat)
13. Annick VERSWYVEL (OCMW-raadslid)
14. Chris VAN OPSTAL (gewezen OCMW-raadslid)
15. Viki MATHEUSSEN (nieuwe kandidaat)
16. Benny VAN HOOGHTEN (gewezen gemeenteraadslid)
17. Nele WUYTS (nieuwe kandidaat)
18. Filip VAN DEN BROECK (schepen)
19. Paul LAEREMANS (schepen)