Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

DoSafe brengt innovatieve technieken dicht bij bedrijven én particulieren

Dosafe
Fernando Dos Santos (DoSafe) verwacht zich aan een druk najaar wegens de nakende premieverlaging voor de installatie van laadpalen.

Genkenaar Fernando Dos Santos is preventie-adviseur en ondernemer. Zijn bedrijf DoSafe B.V., gevestigd in het duurzame en innovatieve Thor Park (Genk), biedt advies en geavanceerde oplossingen aan in de domeinen veiligheid, gezondheid en milieu. Eén van de specialisaties: laadpalen voor hybride en elektrische wagens. DoSafe verwacht een druk najaar omdat de premies voor de installatie van een laadpaal gevoelig verminderen vanaf januari 2023.

Toen Fernando Dos Santos in 2010 zelfstandige werd, werkte hij vooral als preventie-adviseur voor grote bedrijven zoals BASF en Total. Terwijl hij zijn expertise uitbouwde, voelde hij dat hij meer wilde doen dan enkel advies geven. Hij wilde ook efficiënte en ecologische oplossingen kunnen voorstellen.

Daarom begon hij met het verzamelen en onderzoeken van data. Dat werd het fundament van zijn aanbod.

In het domein veiligheid geeft DoSafe vandaag vooral advies, in het domein gezondheid staat het verbeteren van de binnenluchtkwaliteit centraal en in het domein milieu ligt de focus op het zichtbaar maken en het aansturen van energiestromen, o.a. door het gebruik van slimme laadpalen.

Binnenluchtkwaliteit meten en verbeteren

Een goede binnenluchtkwaliteit is essentieel voor een goede gezondheid. DoSafe werkt sinds 2015 aan de bewustmaking hieromtrent, maar merkt pas sinds de corona-crisis een mentaliteitsverandering. Het sick building-syndroom waar je onder andere hoofdpijn en een droge keel van krijgt, is geen vreemd woord meer en mensen begrijpen steeds beter wat er gebeurt in een ruimte met bijvoorbeeld tapijten en printers die niet goed verlucht wordt.

Toch is het dikwijls pas als de data van een meting op tafel liggen dat de waarheid echt doordringt. Daarom leert DoSafe de klanten zelf de luchtkwaliteit te monitoren met de juiste toestellen: CO2-gehaltes, temperatuur, luchtvochtigheid en eventueel VOS (vluchtige organische stoffen), alle elementen worden mee in rekening genomen zodat de klant ook altijd kan kiezen voor de meest gezonde en ecologische optimalisatie.

Thor Park in Genk is de thuishaven van DoSafe.

Energiestromen aansturen

Ook hier gaat het over het verzamelen en het onderzoeken van data. Er wordt gemonitord op basis van de zekeringen en de data stromen door naar een applicatie die eenmalig wordt aangekocht door de klant. DoSafe zorgt voor de opstart, de installatie, de uitleg en staat steeds paraat om vragen te beantwoorden en verder advies te geven.

Daarnaast werkt DoSafe samen met een leverancier van slimme laadpalen, laadpalen die je bepaalde commando’s kunt geven op basis van de gemonitorde energiestroom. Zo kun je de laadpaal laden met enkel zonne-energie of met een combinatie van grijsstroom en zonne-energie en kun je instellen dat je bijvoorbeeld om 7 u ’s ochtends een actieradius hebt van 300 km. Het laadstation gaat voor jou nadenken en wordt door de slimme technologie mee ingezet om energie-efficiëntie te benaderen.

Omdat de belastingsvermindering voor particulieren (van 45 naar 30%) en de verhoogde kostenaftrek voor bedrijven (van 200% naar 150%) voor de installatie van een laadpaal gevoelig dalen vanaf 1 januari 2023, verwacht DoSafe een druk najaar.

Maar de echte drukte moet nog komen als de energietransitie zich verder ontwikkelt. De technieken evolueren razendsnel en DoSafe volgt alles op de voet om meteen te kunnen schakelen als de omslag wordt gemaakt naar bi-directioneel laden: energie die naar de auto gaat, maar ook omgekeerd. Je auto als stopcontact dus. Het bestaat al, het is echter nog niet heel functioneel en het prijskaartje loopt snel op tot enkele duizenden euro’s.

Toch is het deel van de toekomst. We verbruiken met z’n allen meer en meer stroom, vaak op hetzelfde moment. Als je op zo’n moment stroom uit de batterij haalt en niet van het elektriciteitsnet, wordt het net minder belast en is er minder stroom nodig uit minder duurzame energiebronnen. DoSafe schat dat de commerciële markt binnen een drietal jaar klaar is voor dit bi-directioneel laden.

Keep it simple & safe

DoSafe is niet de enige activteit van Fernando Dos Santes. Hij werkt ook als veiligheidsadviseur voor VITO/Energyville (op de sites van het Thor Park en MOL) en ondersteunt bepaalde teams om procedures en workflows uit te werken en te vereenvoudigen: keep it simple & safe.

Zo onderscheidt Dos Santos zich met zijn bedrijf. Hij zet zijn expertise en ervaring als adviseur voluit in om oplossingen op maat te kunnen voorstellen en het is deze combinatie die een meerwaarde biedt.' (Bron & foto dVO Tim Willemyns-KO)

URL
Dosafe

Dosafe Genk

Thor Park, Genk, België

Dosafe

Deel dit artikel