'Op de gemeenteraad van 30 maart is er terecht besloten dat er een gemeente-raadszitting moet gehouden worden over 'de kap van de bomen op de dreef van de Begijnenvest', zegt Jan Bertels, fractieleider Vooruit en Peter Verpoorten, fractieleider Groen.

'De evidente doelstelling van deze commissie moet zijn dat ruime, veelzijdige informatie aan de gemeenteraadsleden gegeven wordt.

Zowel over het 'waarom' van het voorstel van het bestuur om over te gaan tot een (kaal)kap en herplanting nadien als over de alternatieven die door sommigen/velen voorgesteld worden (vb. behoud van de gezonde bomen, geen totale kaalkap en in de tijd gespreide heraanplanting).

Het lijkt ons onontbeerlijk, in het kader van een correcte informatie aan de gemeenteraadsleden, dat ALLE inzichten, elementen, argumenten (cultuurhistorische, natuurkundige of andere) aan bod kunnen komen in deze commissie.

Vanuit deze instelling dat een gedragen beslissing over deze dreef – die al onze inwoners aanbelangt – vanzelfsprekend moet kunnen gebeuren op basis van alle mogelijke objectieve informatie, verzoeken we het bestuur ten stelligste, vragen we met de grootste aandrang dat bijvoorbeeld naast ANB, Erfgoed, Arat, ook andere instellingen, personen hun visie, argumenten te berde kunnen brengen op de commissie.

Het kan hier dan gaan om Natuurpunt, of de wetenschappelijke inzichten van onze Herentalse professor Hans Van Dyck, historici, om maar enkele voorbeelden te noemen.

In de hoop dat het schepencollege geen democratisch debat op voorhand in de kiem wil smoren en (evident) alle visies aan het woord wil laten op voormelde commissie, zodat de gemeenteraadsleden nadien in eer en geweten – en vooral goed geïnformeerd – een beslissing kunnen nemen die het uitzicht van ons aller Herentals mee zal bepalen.

We kijken uit naar deze Begijnenvest - commissie', besluiten Jan Bertels (Vooruit ) en Peter Verpoorten (Groen).  Foto Johan Temmerman/ Nnieuws.