Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Drie grootste werkgeversfederaties uit de dienstenchequesector luiden alarmbel: "€5 euro extra niet morgen, maar vandaag"

Werkgevers uit de sector van de dienstencheques, zowel profit als non-profit, luiden de alarmbel. Terwijl de prijs van een dienstencheque al ruim 10 jaar dezelfde is gebleven, zijn de kosten voor werkgevers sterk gestegen. Dat blijkt ook uit een onderzoek van Graydon.
 
”De sector staat aan de rand van de afgrond. Het uitblijven van redelijke financiering gaat bovendien ook ten koste van de huishoudhulpen zelf, en dat willen wij niet”, zeggen werkgeversfederaties Federgon, Zorggezind en Vlaams Platform Dienstencheques.
 
Vandaag vragen werkgeversfederaties uit Vlaanderen, Brussel en Wallonië eenstemmig om de waarde van een dienstencheque per direct met vijf euro te verhogen. “De situatie in de dienstenchequesector is ronduit alarmerend. Zowel in Brussel, Vlaanderen als Wallonië moet er dringend bijgestuurd worden of de sector en het hele systeem van de dienstencheques zal imploderen’, zegt Karel De Groeve voorzitter van het Vlaams Werkgeversplatform Dienstencheques.
 
Oorspronkelijke doelstellingen
 
De sector van de dienstencheques heeft bij de aanvang van het systeem van de overheid de opdracht gekregen om drie doelstellingen te realiseren: 1) Kansen bieden aan mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt; 2) Zorgen voor een beter evenwicht werk/privé bij de gebruikers; 3) Terugdringen van zwartwerk. Hoewel de doelstellingen tot op vandaag niet gewijzigd zijn kunnen wij als sector deze niet langer op een kwalitatieve manier garanderen.
 
Een duurzaam toekomstperspectief
 
De dienstenchequesector in België stelt meer dan 150.000 huishoudhulpen tewerk. Meer dan 1.000.000 burgers doen een beroep op betaalbare hulp in het huishouden via dienstencheques. ”Voor 20% van de werkende gezinnen betekent dit meer tijd voor werk, vrije tijd, mantelzorg … terwijl de huishoudhulpen regulier werken en daarbij sociale rechten opbouwen”, zegt Ann Demeulemeester, CEO van Familiehulp.
 
De overheid heeft dit systeem twintig jaar geleden in het leven geroepen, maar heeft dit niet verder versterkt. Hierdoor zijn de werkingsmiddelen volledig ontoereikend geworden. Er is dringend actie nodig of bedrijven gaan hun activiteiten beginnen afbouwen of stopzetten.”
 
Minstens de helft van de bedrijven is verlieslatend
 
Graydon Creditsafe heeft op vraag van de werkgeversorganisaties een financiële analyse van de dienstenchequesector gemaakt. Deze toont onder meer aan dat de helft van de dienstenchequebedrijven vandaag verlieslatend is. Dit aantal groeit nog steeds. Bedrijven die winst maken, zien hun marges slinken. De oorzaak is duidelijk: de kosten voor een uur huishoudhulp zijn de afgelopen jaren sterk gestegen, terwijl de prijs van een dienstencheque onvoldoende mee geëvolueerd is. Zo is de prijs voor een dienstencheque in Vlaanderen sinds 2014 niet meer gewijzigd: 7,20 euro per cheque, na fiscale aftrek.
 
Ondertussen worden lonen geïndexeerd, komt er steeds meer regelgeving, stijgt het ziekteverzuim en weegt de arbeidsmarktkrapte door. Kosten stijgen snel en hard, maar de compensatie voor werkgevers volgt niet. In Brussel en Wallonië is de prijs dan wel verhoogd met amper 1 euro , maar daar zijn dan meteen extra verplichtingen aan gekoppeld die een veelvoud kosten.
 
”De dienstenchequesector mag vandaag beschouwd worden als een van de slechtst presterende sectoren in onze economie”, zegt Eric Van Den Broele, directeur Onderzoek en Ontwikkeling bij Graydon Creditsafe Belgium. ”Bovendien tonen de cijfers aan dat de sector helemaal niet schokbestendig is en een volgende schok niet zal overleven.”
 
Kansen voor huishoudhulpen
 
”Naast een economische is er ook een belangrijke sociale dimensie verbonden aan het systeem van de dienstencheques”, weet Karin Van Mossevelde, algemeen directeur van i-mens. ”Als goede werkgever wil ik ons personeel kunnen blijven opleiden, goed begeleiden op en naast de werkvloer, helpen doorgroeien waar mogelijk … het ontbreken van financiële marges maakt het momenteel zeer moeilijk om dat allemaal te blijven bieden. Dat maakt dat het systeem van de dienstencheques op vandaag verworden is tot een te goedkope comfortdienst zonder meer. Dat is niet waar wij voor staan.
 
"Verhoog de inruilwaarde van de dienstencheque onmiddellijk met vijf euro "
 
Ann Cattelain, CEO van Federgon, vraagt dringend een oplossing. De werkgevers roepen samen op om de inruilwaarde van een dienstencheque zonder uitstel met vijf euro per cheque te verhogen. Daarbij kijkt men niet alleen naar de politiek, maar ook naar de gebruikers van de dienstencheques. “De timing van deze oproep is zeer bewust gekozen. Momenteel lopen de begrotingsbesprekingen volop. We verwachten dat de eis van de dienstenchequesector hierin een plaats krijgt. De opmerking dat er hiervoor geen marge zou zijn betekent de facto een totale blokkering van de sector en een keuze voor de afbouw van het systeem”, zegt Ann Cattelain.
 
Het dienstenchequedossier vraagt nu om een oplossing. Dit kan niet over de volgende verkiezingen worden getild. “We weten niet hoe hard we nog moeten roepen om duidelijk te maken dat er duizenden banen op de tocht staan en dat er vele gezinnen hun huishoudhulp dreigen te verliezen. We rekenen op het gezonde verstand van onze politici en we zijn met alle werkgevers uit de dienstenchequesector bereid om constructief mee te werken om tot een oplossing te komen. En er zijn oplossingen zo zou een prijsverhoging een piste kunnen zijn.
 
De consument is bereid om meer te betalen, dat blijkt uit eerdere bevragingen maar het is aan de ministers om hun verantwoordelijkheid te nemen en beslissingen te nemen”, alsnog Ann Cattelain

Deel dit artikel