Mevrouw Cathy Berx, gouverneur van de provincie Antwerpen, heeft vandaag drie windturbines ingehuldigd die Luminus, nummer 1 in windenergie op het vasteland in België, in samenwerking met IOK, IOK Afvalbeheer en IVAREM heeft gebouwd op het bedrijventerrein Eindhoutseheide in Geel en Laakdal.

Perfecte integratie in een industriezone en een positief gebaar voor het milieu

De drie nieuwe windturbines met elk een hoogte van 150 meter werden gebouwd ter hoogte van de industriezone Eindhoutseheide op het grondgebied van Geel en Laakdal.

Ze hebben elk een vermogen van 2,2 MW en zullen samen jaarlijks 12.000.000 kWh groene energie produceren, wat overeenstemt met het jaarlijkse verbruik van 3.500 gezinnen. De lokaal geproduceerde groene energie wordt afgenomen door de mechanisch-biologische scheidingsinstallatie van IOK Afvalbeheer en IVAREM. Dankzij de groene energie vermijden zij zo 2.497,2 ton CO2-uitstoot.

Gouverneur Cathy Berx bevestigt het belang van hernieuwbare energie: "Een energie-onafhankelijke provincie Antwerpen, dat is een provincie zonder energieverspilling en mét een aanbod aan hernieuwbare energie dat de vraag naar energie dekt.

Dit is geen droom, maar mijn ambitie. Een gezonde, duurzame, hernieuwbare energiemix betekent dan ook maximaal investeren in zonne-, wind-, (geo)warmte-, en waterkrachtenergie. Ik ben IOK, IOK Afvalbeheer, IVAREM en EDF Luminus erg dankbaar voor hun investering hier in Geel en Laakdal, voor hun bijdrage aan een meer energie-onafhankelijke provincie Antwerpen."

Frank Schoonacker, Director Corporate Affairs van EDF Luminus: "IOK legt bedrijventerreinen aan en zet deze niet alleen in om economische waarde te creëren, maar ook ecologische waarde. Groene stroom uit windenergie past perfect in dit verhaal. We zijn verheugd dat wij hen hierbij konden helpen. Windenergie is namelijk een groene en betrouwbare oplossing in de strijd tegen de klimaatopwarming."

Johan Leysen, voorzitter IOK en IOK Afvalbeheer: "'Onze Kempense gemeenten engageerden zich om tegen 2020 20% CO2 op hun grondgebied te besparen. Inzetten op hernieuwbare windenergie is belangrijk om de CO2-uitstoot te reduceren. De gerealiseerde Kempense windmolens leveren energie voor 30% van de Kempense gezinnen*.

Het is voor ons zeer belangrijk om ook op onze eigen terreinen de kansen voor windenergie maximaal te benutten. De lokaal geproduceerde groene energie wordt hier lokaal ingezet in de mechanisch-biologische scheidingsinstallatie van IOK Afvalbeheer en IVAREM. Een grote meerwaarde voor ons.

Het restafval van de Kempense en Mechelse regio wordt al meer dan 10 jaar op een duurzame manier verwerkt en het proces gebruikt nu voortaan ook duurzame energie. Dankzij dit project krijgen lokaal onze inwoners de kans om mee te investeren in hernieuwbare energie. Een win-win situatie voor zowel onze burgers als het milieu.''

Mogelijkheid tot participatie voor burgers en verenigingen

Burgers en verenigingen krijgen de mogelijkheid krijgen om te participeren in de uitbating van de drie windturbines in Geel en Laakdal via de cvba EDF Luminus Wind Together. Deze coöperatieve werd door EDF Luminus opgericht om burgers te betrekken bij de ontwikkeling en uitbating van haar windenergieprojecten. Coöperant worden kan nu al via www.windtogether.be.

Al meer dan 60 jaar een producent van groene stroom

EDF Luminus investeert al meer dan 60 jaar in de productie van hernieuwbare energie. Ruim 22% van zijn energieproductie is afkomstig van hernieuwbare energiebronnen in België. Het bedrijf is nummer 1 in de productie van windenergie op het vasteland en waterkracht in België.

Met zijn windpark van 171 turbines, goed voor 397 MW, produceert EDF Luminus jaarlijks 884 GWh energie. Dit komt neer op een energieverbruik voor ongeveer 223.000 gezinnen.

* Momenteel zijn er in de Kempen 60 windturbines operationeel en nog 12 vergund. Deze 60 windturbines leveren een elektriciteitsproductie van 230.473 MWh of het equivalent aan elektriciteit voor 30% , dus bijna 1/3de, van de Kempense huishoudens. De Kempense windturbines zorgen voor een jaarlijkse daling van de CO2-productie met 50.934 ton. Goed voor een daling van 1,85 % van de totale CO2-uitstoot in de Kempen. (Luminus)