Voortaan worden drones ingezet voor het ondersteunen van de handhaving en controle in het Antwerpse havengebied. Hiervoor slaan Port of Antwerp en de European Maritime Safety Agency (EMSA) de handen in elkaar.
Inzet drones voor handhaving

De haven van Antwerpen beslaat meer dan 120 km² en bevat gevoelige industriële infrastructuur. Het gebruik van drones kan een grote bijdrage leveren aan de algemene veiligheid in deze complexe omgeving.

Drones stellen de havenautoriteiten immers in staat om een groot gebied op een snelle en veilige manier te beheren, inspecteren en controleren.

Daarom heeft Port of Antwerp, in samenwerking met de FOD Mobiliteit en Vervoer, een overeenkomst met EMSA gesloten waarbij zij een drone met piloot ter beschikking stellen tot eind 2020.

De dronepiloot zal Port Authority Officers vergezellen tijdens hun handhavingstaken, en hen een birds eye view bezorgen van de situatie ter plaatse.

De beelden zijn ook vanop afstand toegankelijk, zodat ze indien nodig snel met hulpdiensten gedeeld kunnen worden. Privacy staat hier voorop: de beelden worden enkel gebruikt om toezicht te houden en worden niet opgeslagen.

De drone zal niet alleen ingezet worden tijdens reguliere controles, maar ook bij incidenten om snel een zicht op de situatie te krijgen. Het beeldmateriaal van olie-incidenten zal bovendien gebruikt worden door de Universiteit Antwerpen om algoritmes te trainen om in de toekomst automatisch olie-incidenten te detecteren.

Toenemende rol van drones

Volgens Port of Antwerp zal het inzetten van drones een steeds belangrijkere rol gaan spelen in de haven van de toekomst. In het kader van de deelname van Port of Antwerp aan het SAFIR-project werden er ondertussen al uitgebreide testen uitgevoerd om de haalbaarheid van bemande en onbemande drones in de haven te onderzoeken.

Het uiteindelijk doel van deze projecten is een netwerk van autonome drones die zo een 'live feed' kunnen voorzien van de verschillende havenactiviteiten, in het kader van een veilige, efficiënte en slimme haven.

Bron Haven Antwerpen . Willy Ysewijn