De droogte in de lente en de zomer van 2018 is erkend als landbouwramp. Dit betekent dat landbouwers een tegemoetkomingsaanvraag kunnen indienen. Wens jij een vergoeding voor de geleden schade? Dien dan uiterlijk op 28 februari 2019 een aanvraag in via: https://lv.vlaanderen.be/nl/bedrijfsvoering/schadevergoeding-bij-een-landbouwramp.

Om een vergoeding te bekomen voor de geleden schade moet je dus zelf een tegemoetkomingsaanvraag indienen. Je kan slechts een tegemoetkoming aanvragen als de schade door de gemeentelijke schattingscommissie of door een onafhankelijk expert is vastgesteld.

Hoe tegemoetkoming aanvragen?

Een aanvraag indienen kan:

per post (best aangetekend) naar Vlaamse Overheid, Departement Landbouw en Visserij, Provincie Antwerpen, Anna Bijnsgebouw, Lange Kievitstraat 111-113, bus 71, 2018 Antwerpenofvia e-mail naar inkomenssteun.antwerpen@lv.vlaanderen.be of tegen ontvangstbewijs worden afgegeven bij een buitendienst van het Departement Landbouw en Visserij door middel van het daartoe voorziene formulier dat je vindt op http://lv.vlaanderen.be/nl/bedrijfsvoering/schadevergoeding-bij-een-landbouwramp

De uiterste indieningsdatum van de tegemoetkomingsaanvraag is 28 februari 2019. Aanvragen die later worden ingediend worden niet meer aanvaard.

Meer info:

> landbouwdienst, 014 33 07 35, landbouwdienst@gemeentemol.be

> Vlaamse Overheid, Departement Landbouw en Visserij, Provincie Antwerpen, inkomenssteun.antwerpen@lv.vlaanderen.be of Anna Bijnsgebouw, 03 224 92 00, Lange Kievitstraat 111-113, bus 71, 2018 Antwerpen