Door de aanhoudende droogte is het waterpeil op verschillende Vlaamse waterwegen erg laag. Woensdag meldt De Vlaamse Waterweg diepgangbeperkingen op vijf plaatsen in Oost- en West-Vlaanderen. Aan het Albertkanaal zijn de waterkrachtcentrales in Wijnegem, Olen en Ham stilgelegd om water te besparen.

De Vlaamse Waterweg neemt preventieve maatregelen om spaarzaam om te gaan met water. Sluizen groeperen boten om te verhinderen dat teveel water wordt afgevoerd. Door het gegroepeerd versassen moet de pleziervaart op sommige plaatsen even wachten, maar de Vlaamse Waterweg "beperkt de wachttijden tot een minimum".

Met een diepgangbeperking doet de waterloopbeheerder een oproep voor schippers om waakzaam te zijn en er rekening mee te houden dat het waterpeil lager staat dan gewoonlijk. Dat is het geval op de IJzer, waar een diepgangbeperking van 30 centimeter van kracht is.

Op de Dender geldt een diepgangbeperking van 20 centimeter van de sluis in Geraardsbergen tot de grens met Wallonië. Op de Boven-Schelde is er een plaatselijke diepgangbeperking van 20 centimeter aan de sluis in Asper.

Op het kanaal Gent-Oostende is een diepgangbeperking gecommuniceerd van 20 centimeter van Schipdonk (Nevele) tot Beernem. Op de Leie geldt een diepgangbeperking van 20 centimeter van de sluis in Sint-Baafs-Vijve tot de Zultebrug in Zulte.

Aan het Albertkanaal zijn de waterkrachtcentrales in Wijnegem, Olen en Ham stilgelegd om water te besparen. In Olen en Ham worden deze centrales ingeschakeld als pompen. Er wordt dagelijks water teruggepompt naar de hogere delen van het Albertkanaal. Zo wordt verhinderd dat er water verloren gaat tussen de sluizencomplexen.

Watervangen voor landbouw en natuur op het Albertkanaal en de Kempense kanalen zijn met 80 procent verminderd.

De waterafvoer richting voor irrigatie van landbouw- en natuurgebieden wordt teruggebracht met een schuif die zich in de oever van het kanaal bevindt. (Belga)