Federaal parlementslid Yoleen Van Camp (N-VA) uit Herentals vroeg bij minister Jambon cijfers op over het aantal drugsdelicten in de Kempen. Daaruit blijkt dat er tussen 2012 en 2015 een stijging van ongeveer 10% plaatsvond.

"In onze vier Kempense steden zijn het aantal drugsdelicten op 4 jaar tijd overal gestegen, in Mol zelfs verdubbeld. Uiteraard betekent dat ook dat er sterker wordt ingezet op opsporing, wat een goede zaak is. Om de cijfers naar beneden te krijgen, met toch eenzelfde inzet op opsporing, dringt een nog hardere aanpak zich op, naar het voorbeeld van Antwerpen", aldus Van Camp.

De meeste vaststellingen gebeuren in onze grootste Kempense steden, al tellen ook gemeenten Westerlo en Hoogstraten al jaren veel drugsdelicten. De aanwezigheid van een grote discotheek in beide gemeenten, zal daar niet vreemd aan zijn. Ook op Mols grondgebied veel vaststellingen, en een verdubbeling tussen 2012 een 2015, van 126 feiten naar 245.

Vooral het aantal drugsdelicten met cannabis en XTC is daar explosief gestegen.

Van Camp over de Keizerstede: "In Herentals bleef het aantal drugsovertredingen quasi stabiel, met 140 in 2012 en 149 in 2015. Wel zien we een verontrustende verschuiving in het type drugs. Waar overtredingen inzake cannabis in de meeste gemeenten het meest voorkomen en stijgen, dalen die in Herentals. In de Keizerstede gaat het om een toename van XTC en cocaïne.

Naast festivals en fuiven is de overlast gekend aan het station en in het stadspark, getuige ook de recente razzia die daar werd gehouden. Gezien de zorgelijke switch naar zwaardere types drugs mogen zo'n drugsrazzia's dus zeker herhaald worden."

"De strijd tegen drugs is één van de kernpunten voor de federale regering. Minister Jambon geeft aan dat de laatste tijd de invoer van cocaïne een zorgwekkend probleem is, en we zien op veel plaatsen in de Kempen inderdaad een stijging van het aantal delicten hiermee.

Het kabinet van Jambon heeft met Europol een project op poten gezet om de handel in cocaïne in te dijken. De overlast die gepaard gaat met drugsgebruik is een bevoegdheid van de politiezones, en gezien de blijvende stijging in onze Kempense steden, is het zeker een optie om de succesvolle "war on drugs" vanuit Antwerpen te kopiëren. Vorig jaar hebben een aantal politiezones uit de Antwerpse rand dit plan alvast met succes geïmporteerd. Gezien deze cijfers kunnen onze Kempen ook bekijken hoe ze het Antwerpse model tegen drugs hier kunnen uitrollen", aldus Van Camp. (pb)

* De cijfers van 2016 zijn onvolledig en dus niet mee in rekening genomen. Navraag bij het kabinet leert ons dat vaak in trimester 4 de cijfers voor de andere trimesters ook nog bijgewerkt worden. Deze cijfers kunnen dus nog niet in rekening genomen worden.