In de regio Mechelen-Kempen staan er momenteel 4.950 jobs open. Dat is een verdubbeling in vergelijking met tien jaar geleden. Een absoluut record. Werkgeversorganisatie Voka - KvK Mechelen-Kempen komt met concrete maatregelen om jobs sneller in te vullen.

"De focus moet uitgaan naar de inactieve bevolking. We stellen een jobstimulans voor: 100 euro netto erbij per maand voor de lonen van minder dan 2.500 euro bruto. Zo maken we het verschil tussen werken en thuiszitten groter", zegt Tom Laveren, de nieuwe gedelegeerd bestuurder van Voka - KvK Mechelen-Kempen.

In het arrondissement Mechelen staat de teller op 2.586 openstaande vacatures. Tien jaar geleden waren dat er 'maar' 1.211. Voor het arrondissement Turnhout gaat het om 2.364 nog niet ingevulde jobs, in vergelijking met 1.092 openstaande vacatures in 2010. Dat blijkt uit een analyse van Voka – KvK Mechelen-Kempen, op basis van statistieken van VDAB. De cijfers geven de situatie eind maart 2019 weer. Het gaat om de vacatures die via de officiële kanalen van VDAB zijn geregistreerd.

Werkgeversorganisatie Voka - KvK Mechelen-Kempen pakt uit met concrete voorstellen om de krapte op de arbeidsmarkt aan te pakken en meer mensen aan de slag te krijgen. De voorstellen staan in het nieuwe memorandum en zijn bedoeld voor de nieuwe Vlaams en federale regering die we met z'n allen op 26 mei kiezen.

Het verschil tussen thuiszitten en werken moet groter worden. Ons voorstel: 100 euro netto per maand erbij voor de mensen die aan de slag gaan en minder dan 2.500 euro bruto verdienen. Die jobstimulans kan de doorslag geven.

De focus moet liggen op de grote groep inactieven. Het gaat om mensen die aan de zijlijn staan: mensen met een leefloon, met een ziekte of beperking, mensen die gewoon geen werk zoeken... In heel Vlaanderen gaat het om 1,3 miljoen inactieven. We hebben al die handen nodig om onze economie op peil te houden.

Bedrijven moeten ook anders rekruteren. Met ons project Welt helpen we hen daarmee. Elk jaar inspireren we 60 nieuwe bedrijven om niet enkel naar het cv, maar ook naar goesting en talent te kijken van kandidaat-werknemers. We zien in de cijfers van VDAB dat in 15% van de vacatures het cv niet meer op één staat als belangrijkste criterium. Dat kan nog beter.

"Onze voorstellen doen we in naam van de 2.800 ledenbedrijven die we hebben. Zij schreeuwen om arbeidskrachten. In onze bevraging, in het najaar van 2018, gaf één op de twee bedrijven al aan dat ze een groeivertraging verwachten omdat ze de vacatures niet krijgen ingevuld", zegt Tom Laveren, de nieuwe gedelegeerd bestuurder van Voka - KvK Mechelen-Kempen. "We moéten iets doen."

Onze Voka-Kamer doet ook andere voorstellen aan de toekomstige federale en Vlaamse regering. Je kan ze bekijken op: www.durfkiezen.be