Vandaag werden de nieuwe garantieregels goedgekeurd door het parlement. Dat laten vice-eersteminister en minister van Economie & Werk Pierre-Yves  Dermagne, minister van Justitie Vincent Van Quickenborne en de staatssecretaris voor Consumentenbescherming Eva De Bleeker weten.

Het nieuwe wettelijke kader rond garantietermijnen moet zorgen voor een sterke, duidelijke en eenvormige bescherming van de consument.

Consumenten die producten aankopen waar enige tijd later iets mis mee blijkt , konden zich al beroepen op wettelijk bepaalde garantietermijnen. Binnen die termijn moeten defecte goederen kosteloos worden gerepareerd, vervangen of vergoed.

Vanaf 15 mei worden die garantietermijnen en het wettelijke kader daarrond eenvormig en daardoor ook een stuk eenvoudiger en duidelijker.

Met de goedkeuring van de nieuwe regels worden twee Europese richtlijnen omgezet en wordt het bestaande wettelijke garantiestelsel versterkt.

Twee jaar garantie voor nieuwe producten

Op alle nieuw aangekochte producten zal een garantieperiode van twee jaar gelden.

Consumenten die binnen die periode een gebrek vaststellen, hebben recht op reparatie of vervanging van het product. Is dat niet mogelijk, dan moet de consument vergoed worden.

Twee jaar omgekeerde bewijslast

Consumenten zullen gedurende de volledige garantietermijn van twee jaar, niet meer zelf moeten bewijzen dat het defect van een product al aanwezig was bij de aankoop ervan in.

De verkoper moet zelf het tegendeel kunnen aantonen en moet bewijs leveren dat het defect is ontstaan bij de consument.

Onder de oude regels was dit uitsluitend zo tijdens slechts de eerste 6 maanden. Dit zorgde vaak voor verwarring bij de consument.

Twee jaar wettelijke garantie voor tweedehandsgoederen.

Ook voor tweedehandsgoederen zal een wettelijke periode van twee jaar gelden. Die periode kan echter wel contractueel worden teruggebracht op voorwaarde dat de verkoper de consument daarover op duidelijke en ondubbelzinnige wijze informeert. Maar ook dan hebben consumenten minimaal 1 jaar garantierecht.

Digitalisering

De garantieregels zullen voortaan ook van toepassing zijn op
goederen met digitale elementen (zoals aangesloten smartwatches), de levering van digitale inhoud (bv. video's, audio-opnames, toepassingen,
videospelen, enz.), digitale diensten (video on demand, streaming, opslag in de cloud, enz.)  en de levering van digitale inhoud op een materiële gegevensdrager (dvd, cd, USB-sticks, enz.).

Eén uitzondering: levende dieren

Uitzondering op de nieuwe garantieregels zijn de levende dieren.
Levende dieren zijn immers geen consumptiegoederen zoals alle andere.

De verkoop van een computer of een auto kan niet op dezelfde wijze worden behandeld als die van een kat of een paard.

Om zowel de consument als het dier te beschermen bij een aankoop, zullen hiervoor binnenkort specifieke en relevante garantieregels worden voorgesteld.