Vermits de kampioendag in december jongstleden omwille van covid niet kon doorgaan, huldigde duivenbond Grobbendonk zijn kampioenen 2021 tijdens een gezellige bijeenkomst met z'n leden. De lokale schepenen reikten de medailles uit.

Foto v.l.n.r. schepenen Brent Wouters, Greet Van de Peer en Johan Verhaegen en kampioenen Staf Boeckmans, pastoor Jef Willems, Eddie Belmans, Jef Lauwereys, Marc Struyfs, Jos Cools en Dirk Van den Bulck.
Willy Anthonis (zie foto 2) en Staf Boeckmans werden bekroond voor hun asduiven.

Bart Obbels/NNieuws.