Vanaf 20 augustus voert het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) structurele onderhoudswerken uit op verscheidene plaatsen op de E313 tussen Ham en Massenhoven. De eerste werfzone bevindt zich tussen Grobbendonk (complex 20) en Massenhoven (complex 19). Over een lengte van 5 kilometer in de richting van Antwerpen krijgt het wegdek daar nieuw asfalt. Op 26 augustus zijn de werken in de eerste werfzone afgerond.

Structureel onderhoud

Tegen 2015 wil Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits de onderhoudsachterstand op de autosnelwegen wegwerken. Het onderhoud van de E313 maakt daar deel van uit: het wegdek van de snelweg is verouderd. Vanaf 20 augustus vinden er tussen Massenhoven en Ham op vier verschillende plaatsen (ter hoogte van Massenhoven, Pulle, Herentals-Industrie en Ham) onderhoudswerken plaats. Als de weersomstandigheden meezitten, zullen ze midden september afgerond zijn.

Eerste werf: wegdek tussen Grobbendonk en Massenhoven

Dinsdagavond 20 augustus beginnen de werkzaamheden aan de eerste werf van de E313. Over een afstand van 5 kilometer tussen Grobbendonk (complex 20) en Massenhoven (complex 19) richting Antwerpen krijgt het wegdek een nieuwe toplaag in asfalt. De E313 is een belangrijke verbindingsweg met veel zwaar verkeer tussen Antwerpen en het Ruhrgebied in Duitsland. Vooral de rechterrijstrook kampt met slijtage. Daarom wordt die rijstrook grondiger aangepakt: ook de onderlaag wordt heraangelegd.

Freeswerk gedurende 3 nachten (20, 21  en 22 augustus)

Tijdens de nachten van 20, 21 en 22 augustus voert de aannemer freeswerken uit.

  • Tussen 20.00 uur en uiterlijk 05.00 uur (dus voor de start van de ochtendspits) rijdt het verkeer in de richting van Antwerpen ter hoogte van de werf over één rijstrook.
  • In de richting van Hasselt zijn beide rijstroken gewoon open.
  • Overdag rijdt het verkeer over de gefreesde oppervlakte. Daar zijn dan 2 rijstroken beschikbaar.
  • Er geldt een snelheidsbeperking van 70km/u. Er worden snelheidscontroles uitgevoerd.

Vooral hinder tijdens het weekend (23, 24 en 25 augustus)

Tijdens het weekend van 23 tot 25 augustus legt de aannemer het nieuwe asfalt aan. Dan werkt hij de klok rond en is er ook overdag hinder.

  • Vanaf vrijdagavond 23 augustus omstreeks 20.00 uur tot maandagochtend 26 augustus uiterlijk 06.00 uur is er ter hoogte van de werf maar één rijstrook beschikbaar in beide richtingen.
  • Het verkeer in de richting van Antwerpen wordt dan via een doorsteek door de middenberm naar het andere rijvak van de snelweg geleid.
  • Er wordt één rijstrook vrijgehouden voor eventuele interventies van de hulpdiensten.

70 km/u voor ieders veiligheid

Om de werken in alle veiligheid te kunnen uitvoeren geldt een snelheidsbeperking van 70 km/u. Om kop-staartaanrijdingen te vermijden wordt een filedetectiesysteem of filewaarschuwingsvoertuig ingezet.