De E313 tussen de ring rond Antwerpen en de splitsing in Ranst raakte de laatste jaren, zeker tijdens de avondspits, erg verzadigd. Met lange wachttijden tot gevolg.

Die piekmomenten veroorzaakten ook hinder op de ring rond Antwerpen zelf. Sinds een jaar is de pechstrook omgevormd tot een spitsstrook, een vierde rijstrook.

Die spitsstrook blijkt de reistijd met gemiddeld 12 minuten te verminderen. De filelengte is afgenomen met 30 tot 45 minuten tijdens de avondspits en de voertuigverliesuren op de buitenring van Antwerpen naar de E313 zijn met een kwart afgenomen. De aanleg van de spitsstrook kostte 6,7 miljoen euro. Na de eerste evaluatie zijn nog enkele aanpassingen gebeurd.

De spitsstrook gaat sinds half juni een uur vroeger open, om twee uur ‘s middags. Bij werken of evenementen kan de spitsstrook uitzonderlijk extra geopend worden.

Sommige autobestuurders denken ten onrechte dat de busbaan richting Antwerpen ook een spitsstrook is. Op dit moment wordt de signalisatie op de busbaan nog verbeterd zodat de weggebruiker duidelijk weet dat de busbaan geen spitsstrook is.

(belga)