Op vrijdagavond 30 augustus start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met de heraanleg van het wegdek op de E313 tussen Ham (complex 25) en Laakdal (complex 24 Geel-Oost) in de richting van Antwerpen. Het verkeer beschikt er in beide richtingen dan maar over één rijstrook. Uiterlijk maandagochtend zullen de werken klaar zijn. De heraanleg is een onderdeel van de structurele onderhoudswerken die nog tot midden september op de E313 plaatsvinden.

Structureel onderhoud tot midden september

Tegen 2015 wil Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits de onderhoudsachterstand op de autosnelwegen wegwerken. Het onderhoud van de E313 maakt daar deel van uit: het wegdek van de snelweg is verouderd. Sinds 20 augustus vinden er tussen Massenhoven en Ham op verschillende plaatsen grondige onderhoudswerken plaats. Als de weersomstandigheden meezitten, zullen de werkzaamheden midden september afgerond zijn.

Nieuw asfalt

Van vrijdagavond 30 augustus tot uiterlijk maandagochtend 2 september krijgt de E313 tussen Ham (complex 25) en Laakdal (complex 24 Geel-Oost) in de richting van Antwerpen over een afstand van 2 km een nieuwe toplaag in asfalt. Omdat de E313 een belangrijke verbindingsweg is voor het zwaar verkeer tussen Antwerpen en het Duitse Ruhrgebied, heeft vooral de rechterrijstrook te kampen met slijtage. Daarom wordt die rijstrook grondiger aangepakt: ook de onderlaag wordt heraangelegd.

Eén rijstrook en 70 km/u in beide richtingen: hinder!

  • Het verkeer richting Antwerpen wordt ter hoogte van de werf via een doorsteek in de middenberm naar de andere rijrichting geleid.
  • Tussen vrijdagavond 30 augustus 19.30 uur en uiterlijk maandagochtend 06.00 uur kan het verkeer in elke richting slechts over één rijstrook. Dat zal zeker hinder veroorzaken.

Voor de veiligheid van de weggebruikers, maar ook om de werken in alle veiligheid te kunnen uitvoeren, geldt een snelheidsbeperking van 70 km/u in beide rijrichtingen. Om kop-staartaanrijdingen te vermijden wordt een filedetectiesysteem of filewaarschuwingsvoertuig ingezet.