Het bouwconsortium Noriant ziet af van de schadeclaim wegens het niet bouwen van de geplande Lange Wapper-brug in Antwerpen. Dat is het gevolg van een akkoord dat Noriant heeft gesloten met de BAM en de Vlaamse overheid.

Noriant is een consortium van vijftien bouwbedrijven  dat in 2006 van de toenmalige Vlaamse regering de opdracht had gekregen voor de realisatie van de Oosterweel-verbinding rond Antwerpen en de Lange Wapper-brug.

Die Lange Wapper-brug is evenwel verworpen en de oorspronkelijke plannen voor de verbinding rond Antwerpen zijn door de vorige Vlaamse regering zodanig gewijzigd, dat de Europese Unie eerder had gesteld dat er een nieuwe openbare aanbesteding moest komen.

Noriant had ermee gedreigd om een schadevergoeding van miljoenen euro te eisen, maar zal het indienen van die claim wel enkele keren uitgesteld om het overleg met de Vlaamse overheid niet te bemoeilijken.

Na een akkoord met de Vlaamse regering en de BAM (Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel) heeft Noriant nu beslist om die claim niet uit te voeren. Die BAM is een NV die door het Vlaams Parlement is opgericht om mobiliteitsprojecten rond Antwerpen uit te werken.

"Lange juridische slag vermeden"

Volgens de BAM wordt door het akkoord een jarenlange juridische veldslag met Noriant vermeden en dat had tot vertraging kunnen leiden bij de realisatie van de Oosterweel-verbinding. 

Noriant laat nu de schadeclaim van 323,9 miljoen euro vallen. Cruciaal is ook de rol van de Europese Commissie. Als die ten laatste op 15 december beslist dat Noriant de deelprojecten Linkeroever en Scheldetunnel toch mag uitvoeren, gebeurt dat gewoon.

Als er geen groen licht van de Commissie komt, krijgt Noriant van de BAM en de Vlaamse overheid een vergoeding van 37,19 miljoen euro en daarbovenop nog eens 5 miljoen euro voor de ontwerpen die gemaakt zijn. (vrt)