Vanaf maandag 17 augustus start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met onderhoudswerken op de E34 snelweg Antwerpen-Eindhoven. Ter hoogte van Mol-Postel worden de voegen van de snelwegbrug over het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten vernieuwd.

De werken zullen ongeveer twee maanden duren. Het verkeer op de E34 moet ter hoogte van de werfzone over telkens één rijstrook in beide richtingen rijden.

Vernieuwing brugvoegen

Op bruggen en viaducten bevinden zich doorgaans uitzettingsvoegen die de beweging van een brugconstructie opvangen en tegelijkertijd de waterdichtheid verzekeren. Door de permanente verkeersbelasting zijn deze voegen gevoelig voor slijtage.

Op de snelwegbrug van de E34 over het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten in Mol-Postel zijn de brugvoegen aan vernieuwing toe. In de beide richtingen worden de voegen daarom volledig vernieuwd. Het vernieuwen van de voegen zal ook het rijcomfort verbeteren.

Verkeer in beide richtingen over telkens één rijstrook

De werken starten vanaf maandag 17 augustus en zullen ongeveer twee maanden duren. De aannemer start eerst op de rijrichting Antwerpen. Na een maand wisselen de werken van kant en verschuift de werfzone naar de rijrichting Nederland. Het verkeer op de E34 wordt tijdens de werken op één snelwegkant gezet via doorsteken in de middenberm.

Ter hoogte van de werfzone moet het verkeer in beide richtingen over telkens één rijstrook passeren. Er geldt een snelheidsbeperking van 70 km/u.
Het nabijgelegen op- en afrittencomplex Retie (26) blijft tijdens de werken steeds open.

De werken starten op de rijrichting naar Antwerpen (schema hierboven). Na ongeveer een maand wisselen de werken van kant en wordt er gewerkt richting Nederland.

Goed om weten

Omdat het nieuwe materiaal in de voegen tijd nodig heeft om volledig uit te harden, zal er tijdens bepaalde periodes geen werfactiviteit te zien zijn.

Weersgevoelig

Werken aan brugvoegen zijn erg weersgevoelig. In geval van regenweer kan de planning nog wijzigen. De meest recente info is steeds terug te vinden op: www.wegenenverkeer.be/mol.