Dit voorjaar start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met de volgende grote fase van de vernieuwing van de E34. In de zomer van 2014 werd al een eerste stuk van de snelweg tussen Oelegem en Zoersel vernieuwd. Dit jaar wordt het oude wegdek tussen Zoersel en Lille in beide richtingen vervangen door een nieuwe wegverharding in asfalt.

Vanaf maandag 9 maart starten voorbereidende werken en vanaf 13 april beginnen de eigenlijke werkzaamheden. Tijdens de werken blijft verkeer over de E34 mogelijk. Het op- en afrittencomplex Lille wordt tijdens de werken gedeeltelijk afgesloten. In totaal zullen de werken vier maanden duren.

Meer comfort en veiligheid

De werken op de E34 tussen Zoersel en Lille zijn de tweede stap in een meerjarenproject waarbij AWV op termijn het hele wegdek van Ranst tot de Nederlandse grens (48 kilometer) in beide richtingen zal vernieuwen. De oude betonnen wegdekplaten worden volledig opgebroken en maken plaats voor een nieuw wegdek in asfalt. Dat zal het rijcomfort en de verkeersveiligheid aanzienlijk verbeteren.

Werfzone en fasering

De voorbereidende werken starten vanaf 9 maart. Dan worden de nodige maatregelen getroffen om het opbreken en herlagen van de snelweg vlot en veilig te kunnen laten verlopen. De eigenlijke onderhoudswerken starten op maandag 13 april 2015. De werfzone start 2 km voorbij het complex van Zoersel en loopt tot 2 km voor het complex van Beerse (kilometerpunt 22 en 30,5). Om steeds doorgaand verkeer mogelijk te houden, verlopen de werken in 2 fases. Eerst wordt er gewerkt richting Antwerpen, daarna in de richting van Nederland.

Voorbereidende werken (9 maart – 13 april)

Vanaf maandag 9 maart 2015 voert de aannemer voorbereidende werken uit om de werf en de bijhorende tijdelijke verkeersafwikkeling voor te bereiden. De aannemer zal dan tijdelijke wegsignalisatie plaatsen, doorsteken maken door de middenberm en tijdelijke pechhavens aanleggen.

Hinder tijdens de voorbereidende fase?

· Van 9 maart tot 13 april rijdt het verkeer op de E34 in de richting van Nederland over versmalde rijstroken. Hier geldt een snelheidsbeperking van 70 km/u.

Eerste fase onderhoud (13 april – einde mei)

De eerste fase van de eigenlijke onderhoudswerken start op 13 april en duurt ongeveer anderhalve maand. Dan wordt er gewerkt in de richting van Antwerpen (tussen Lille en Zoersel).

Hinder tijdens fase 1?

De E34 blijft altijd open. Het verkeer rijdt in beide richtingen over twee versmalde rijstroken op één zijde van de snelweg. Het verkeer richting Antwerpen wordt via een middensteek naar de andere kant van de snelweg geleid. Tijdens het plaatsen van de tijdelijke betonnen elementen die de rijrichtingen van elkaar scheiden, zal er slechts 1 rijstrook beschikbaar zijn. Er geldt een snelheidsbeperking van 70 km/uur.

In de richting van Antwerpen zijn de op- en afrit van Lille (complex 21) afgesloten.
Verkeer komende van Nederland dat in complex Lille de snelweg wil verlaten moet nu de snelweg verlaten in Beerse (complex 22) en rijdt om via de Beersebaan (N132), de Gierlebaan (N140) en de Wechelsebaan (N153).
Verkeer dat normaal in Lille de autostrade oprijdt wordt via de N153, N140 en N132 omgeleid naar complex Beerse, om daar de snelweg op te rijden

In de richting van Nederland blijven de op- en afrit van Lille open.

Tweede fase onderhoud (einde mei – begin juli)

Tijdens de tweede fase van de structurele onderhoudswerken bevindt de werf tussen Zoersel en Lille zich in de richting van Nederland.

Hinder tijdens fase 2?

Ook tijdens de tweede fase blijft de E34 open. Het verkeer rijdt in beide richtingen weer over twee versmalde rijstroken op één zijde van de snelweg. Het verkeer richting Nederland wordt via een middensteek naar de andere kant van de snelweg geleid. Er geldt een snelheidsbeperking van 70 km/uur.

In de richting van Nederland zijn de op- en afrit van Lille (complex 21) afgesloten.
Verkeer komende van Antwerpen dat wil afrijden in Lille, rijdt verder door, verlaat de snelweg in Beerse (complex 22) en rijdt om via de N132, de N140 en de N153.
Verkeer dat normaal in Lille de autostrade oprijdt richting Nederland wordt ook omgeleid via de N153, de N140 en de N132.

In de richting van Antwerpen zijn de op- en afrit van Lille terug open.

Vrachtwagenparking Vorselaar tijdelijk dicht

De snelwegparking op de E34 in Vorselaar zal gedurende de werken afgesloten zijn aan de kant van de snelweg waar op dat moment gewerkt wordt. Tijdens de werken richting Antwerpen zal de parking aan die zijde van de E34 gesloten zijn. Tijdens de werken richting Nederland is de parking aan de andere kant aan de beurt. De parking blijft wel open gedurende de voorbereidende werken. De aannemer zal hier een tijdelijke betoncentrale en materieel plaatsen.

Werken aan de brug van de Gebroeders de Winterstraat/Wechelsebaan over snelweg

In de marge van de werken aan de E34, zal ook de brug van de N153 (Gebroeders de Winterstraat/Wechelsebaan) over de E34 een nieuwe asfaltlaag krijgen tussen de op- en afritten van het complex in Lille (nr. 21). Verder zal AWV op de N153 in de buurt van de afrit een rond punt voorzien om de bussen van De Lijn toe te laten een keerbeweging te maken op de N153. Op die manier kunnen mensen die gebruik maken van de carpoolparking snel en comfortabel overstappen op het openbaar vervoer.

De werken aan de brug en het terugkeerpunt zullen plaatsvinden vanaf de maand juni.

Goed om te weten

Nieuwe wegfundering heeft enkele dagen de tijd nodig om uit te harden. Nieuw asfalt moet gedurende een dag afkoelen. Tijdens die perioden kan er dus geen verkeer over het nieuwe wegdek rijden. De weg blijft dan afgesloten, maar er is geen werfactiviteit.

De werken zijn sterk afhankelijk van het weer. Bij zeer nat weer kunnen ze niet doorgaan. In dat geval kan bovenstaande planning dus nog wijzigen.