Op Pinkstermaandag starten de voorbereidende werken voor structureel onderhoud van het wegdek. Tijdens de zomermaanden voert het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) structurele onderhoudswerken uit op de E34 tussen Oelegem (Ranst) en Zoersel. In beide richtingen wordt het oude wegdek vervangen door een nieuwe wegverharding in asfalt. Het eigenlijke onderhoud start op 1 juli en duurt tot half september.

Vanaf maandag 9 juni zijn er al voorbereidende werken. De E34 blijft altijd open (met uitzondering van één weekend in september), maar het verkeer rijdt over versmalde rijstroken. Sommige op- en afritten gaan wel tijdelijk dicht. De grote onderhoudswerken starten op dinsdag 1 juli 2014, verlopen in fasen en duren tot half september. Vanaf maandag 9 juni vinden er voorbereidende werken plaats. Van 1 juli tot begin augustus loopt fase 1.

De werken van deze zomer, tussen Oelegem en Zoersel, zijn de eerste stap in een meerjarenproject waarbij AWV op termijn het hele wegdek van Ranst tot de Nederlandse grens (48 kilometer) in beide richtingen zal vernieuwen. Volgend jaar is het stuk tussen Zoersel en Lille aan de beurt.

Voorbereidende werken (9 – 30 juni)

Vanaf maandag 9 juni voert de aannemer voorbereidende werken uit om de zomerwerf en de bijhorende tijdelijke verkeersafwikkeling voor te bereiden. Op Pinkstermaandag plaatst hij tijdelijke wegsignalisatie. Vanaf dinsdag 10 juni maakt hij doorsteken door de middenberm en legt hij tijdelijke pechhavens aan.

 Hinder tijdens de voorbereidende fase?

  • Op Pinkstermaandag 9 juni beschikt het verkeer in de richting van Nederland op bepaalde plaatsen slechts over één rijstrook.
  • Van 10 juni tot 30 juni rijdt het verkeer op de E34 in de richting van Nederland over versmalde rijstroken.

Eerste fase onderhoud (1 juli – begin augustus)

De eerste fase van de eigenlijke onderhoudswerken start op 1 juli en duurt tot begin augustus. Dan wordt gewerkt in de richting van Antwerpen (tussen Zoersel en Oelegem).

Hinder tijdens fase 1?

  • De E34 blijft altijd open. Het verkeer rijdt in beide richtingen over twee versmalde rijstroken op één zijde van de snelweg. Het verkeer richting Antwerpen wordt via een middensteek naar de andere kant van de snelweg geleid. Er geldt een snelheidsbeperking van 70 km/uur. De busstrook is tijdelijk niet in gebruik.
  • In de richting van Antwerpen zijn de op- en afrit van Zoersel (complex 20) en de afrit van Oelegem (complex 19) afgesloten.
  • Verkeer naar Zoersel en Zandhoven verlaat de snelweg in Lille (complex 21) en rijdt om via Oostmalle. Zwaar vervoer verlaat de E34 al in Beerse (complex 22) en rijdt om via de N12.

Ø  Verkeer naar Oelegem rijdt door tot Wommelgem (complex 18), draait daar terug en neemt de afrit Oelegem (complex 19) op de E34 richting Nederland.