Dit voorjaar wil het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) beginnen aan de volgende grote fase van de vernieuwing van de E34. Dan wordt het wegdek over een afstand van 9 km volledig vernieuwd tussen Lille en Turnhout. Als alle voorbereidingen vlot verlopen starten de eerste werken vanaf midden maart.

Vanaf 11 april start de eigenlijke heraanleg. De E34 blijft tijdens de werken steeds open (behalve 1 weekend richting Antwerpen), maar het verkeer houdt best rekening met hinder. In beide richtingen moet het verkeer over twee versmalde rijstroken rijden.

De op- en afrittencomplexen van Beerse (22) en Turnhout-West (23) zijn afwisselend gedeeltelijk afgesloten. In totaal zullen de werken ongeveer vier maanden duren.

Meer comfort en veiligheid

De vernieuwing van de E34 snelweg is een meerjarenproject waarbij het agentschap op termijn het hele wegdek van Ranst tot de Nederlandse grens (48 kilometer) in beide richtingen zal vernieuwen. De voorbije jaren werd het wegdek al vernieuwd tussen Ranst en Lille. Nu volgt dus het stuk tussen Lille en Turnhout, goed voor zo'n 9 km aan nieuwe snelweg en daarmee ook de langste etappe tot nu toe.

De oude betonnen wegdekplaten worden volledig opgebroken en maken plaats voor een nieuw wegdek in asfalt. Dit jaar investeert de Vlaamse overheid ongeveer 20,5 miljoen euro om het rijcomfort en de verkeersveiligheid op de E34 te verbeteren.

Fasering en hinder

Mits de nodige procedures tijdig afgerond kunnen worden starten de voorbereidende werken vanaf midden maart. Dan worden de nodige maatregelen getroffen om het opbreken en vernieuwen van de snelweg vlot en veilig te kunnen laten verlopen.

De eigenlijke werken starten op 11 april en duren ongeveer drie maanden. Tegen de start van het bouwverlof (midden juli) moeten de werken klaar zijn.

De werken zijn opgedeeld in 3 fases: eerst wordt er gewerkt richting Antwerpen (fase 1), daarna in de richting van Nederland (fase 2). Het aanbrengen van de toplaag in de richting van Antwerpen gebeurt in een aparte fase van één weekend tegen het einde van de werken (fase 3).

Voorbereidende werken (midden maart tot 11 april)

Vanaf midden maart voert de aannemer voorbereidende werken uit om de werf en de bijhorende tijdelijke verkeersafwikkeling voor te bereiden. De aannemer zal dan tijdelijke wegsignalisatie plaatsen, doorsteken maken door de middenberm en tijdelijke pechhavens aanleggen.

Hinder tijdens de voorbereidende fase?

Het verkeer rijdt in de richting van Nederland over twee versmalde rijstroken, richting Antwerpen geen hinder.Alle op- en afritten in de werfzone blijven open, maar worden ingekort.

FASE 1: richting Antwerpen (11 april tot eind mei)
De eerste fase van de eigenlijke onderhoudswerken start op 11 april en duurt ongeveer anderhalve maand. Dan wordt er gewerkt in de richting van Antwerpen.

Hinder tijdens fase 1?

Het verkeer rijdt in beide richtingen over twee versmalde rijstroken op de kant richting Nederland. Het verkeer richting Antwerpen wordt via een middensteek naar de andere kant van de snelweg geleid.De op- en afritten van Beerse (22) en Turnhout-West (23) richting Antwerpen zijn afgesloten. Verkeer dat de snelweg wil oprijden richting Antwerpen moet gebruik maken van de nabijgelegen complexen Lille (21) en Turnhout-Centrum (24) of de oprit richting Nederland nemen en keren op het complex Turnhout-centrum. Verkeer op de E34 richting Antwerpen dat de snelweg wil verlaten kan dat niet in Beerse en Turnhout-West, en moet afrijden op de complexen Lille of Turnhout-centrum.De snelwegparking in Gierle (Texaco) is volledig afgesloten richting Antwerpen.Tijdens de fasewissel naar fase 2 is er gedurende één weekend slechts 1 rijstrook beschikbaar in beide richtingen. Dat is nodig om de tijdelijke betonnen elementen te kunnen verplaatsen die de rijrichtingen van elkaar scheiden.

FASE 2: richting Nederland (eind mei tot midden juli)
De tweede fase van de werken start rond eind mei en duurt ongeveer anderhalve maand. Dan wordt er gewerkt in de richting van Nederland.

Hinder tijdens fase 2?

Het verkeer rijdt in beide richtingen over twee versmalde rijstroken op de kant richting Antwerpen. Het verkeer richting Nederland wordt via een middensteek naar de andere kant van de snelweg geleid.De op- en afritten van Beerse (22) en Turnhout-West (23) richting Nederland zijn afgesloten. Verkeer dat de snelweg wil oprijden richting Nederland moet gebruik maken van de nabijgelegen complexen Lille (21) en Turnhout-Centrum (24) of de oprit richting Antwerpen nemen en keren op het complex Lille. Verkeer op de E34 richting Nederland dat de snelweg wil verlaten kan dat enkel via Lille of Turnhout-centrum.De snelwegparking in Gierle (Texaco) is volledig afgesloten richting Nederland.

FASE 3: richting Antwerpen (1 weekend in juli)
In de derde en laatste fase wordt de toplaag richting Antwerpen aangelegd. De snelweg is dan volledig dicht voor verkeer richting Antwerpen. Deze fase duurt één weekend, van vrijdagavond tot maandagochtend.

Hinder tijdens fase 3?

In de richting van Antwerpen is de E34 tijdens dit weekend volledig afgesloten. Er kan dan géén verkeer over de E34 naar Antwerpen rijden. Het verkeer verlaat de snelweg in Turnhout-Centrum (24) en wordt dan via de Noord-Zuidverbinding (N19g) naar de E313 geleid om zo naar Antwerpen te rijden.Voor het verkeer richting Nederland is er geen hinder meer.

Nieuwe afrit complex Turnhout-Centrum

Tijdens de werken op de E34 zal het op- en afrittencomplex Turnhout-Centrum (24) extra verkeer te verwerken krijgen omdat de complexen Turnhout-West (23) en Beerse (22) gedeeltelijk afgesloten zijn. Om de verkeersafwikkeling aan het complex Turnhout-Centrum in goede banen te leiden, zal AWV een nieuwe en tijdelijke afrit aanleggen in de richting van Nederland. De afrit zal aansluiten op de Steenweg op Diest ter hoogte van de Kapelhoeve.

De tijdelijke afrit zal gebruikt worden tijdens de tweede fase wanneer er gewerkt wordt in de richting van Nederland . Verkeer dat richting Turnhout moet of wil keren om de E34 richting Antwerpen te nemen, komt dan via de nieuwe afrit op de Steenweg op Diest en de N19 uit. De bestaande afrit van het complex Turnhout-Centrum richting Nederland kan dan enkel nog gebruikt worden voor verkeer richting Kasterlee omdat de linksafslagstrook naar de N19 afgesloten is. Op die manier zorgen we voor een vlotte en veilige verkeersafwikkeling tijdens de werken.

Snelheidsbeperking

Tijdens de volledige duur van de werken wordt er een snelheidsbeperking van 70 km/u ingesteld die geldt langsheen de hele werfzone tussen Lille en Turnhout. Een mobiele flitscamera zal de naleving van deze snelheidsbeperking controleren.


Goed om te weten

Nieuwe wegfundering heeft enkele dagen de tijd nodig om uit te harden. Nieuw asfalt moet gedurende een dag afkoelen. Tijdens die perioden kan er dus geen verkeer over het nieuwe wegdek rijden. De weg blijft dan afgesloten, maar er is geen werfactiviteit.

De werken zijn sterk afhankelijk van het weer. Bij zeer nat weer kunnen ze niet doorgaan. In dat geval kan bovenstaande planning dus nog wijzigen.

Alle informatie en kaartmateriaal over de werken is beschikbaar op de website van het agentschap: www.wegenenverkeer.be/werkenE34