Sinds 13 maart is het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) bezig met de heraanleg van de E34 tussen Lille en Turnhout. De afgelopen weken voerde de aannemer voorbereidende werken uit, maar vanaf volgende week maandag 10 april beginnen de eigenlijke werken aan het wegdek.

De snelweg wordt dan vernieuwd richting Antwerpen en de hinder voor het verkeer neemt dan ook toe: in beide richtingen rijdt het verkeer over twee versmalde rijstroken en de complexen van Beerse en Turnhout-West zijn afgesloten richting Antwerpen.

Vernieuwing snelweg richting Antwerpen
Momenteel voert de aannemer nog voorbereidende werken uit om de werf en de bijhorende tijdelijke verkeersafwikkeling voor te bereiden. Enkel het verkeer richting Nederland ondervindt daarbij hinder (over twee versmalde rijstroken).

Vanaf maandag 10 april start echter de eerste fase van de eigenlijke onderhoudswerken en wordt er gedurende anderhalve maand gewerkt in de richting van Antwerpen. De verkeershinder zal dan groter worden omdat het verkeer in beide richtingen over twee versmalde rijstroken moet rijden.

Komend weekend (8 en 9 april) worden de betonnen elementen (new jerseys) geplaatst om de rijrichtingen van elkaar te kunnen scheiden. Verkeer richting Nederland rijdt dan tijdelijk over één rijstrook, verkeer richting Antwerpen moet pas tegen zondagavond enkele uren over één rijstrook rijden. Vanaf zondag omstreeks middernacht treedt de verkeerssituatie van fase 1 in werking.

Hinder tijdens fase 1 (10 april – eind mei)
Het verkeer rijdt in beide richtingen over twee versmalde rijstroken op de kant richting Nederland. Het verkeer richting Antwerpen wordt via een middensteek naar de andere kant van de snelweg geleid.

De op- en afritten van Beerse (22) en Turnhout-West (23) richting Antwerpen zijn afgesloten. Verkeer dat de snelweg wil oprijden richting Antwerpen moet gebruik maken van de nabijgelegen complexen Lille (21) en Turnhout-Centrum (24) of de oprit richting Nederland nemen en keren op het complex Turnhout-centrum.

Verkeer op de E34 richting Antwerpen dat de snelweg wil verlaten kan dat niet in Beerse en Turnhout-West, en moet afrijden op de complexen Lille of Turnhout-centrum.

De snelwegparking in Gierle (Texaco) is volledig afgesloten richting Antwerpen.
Tijdens de fasewissel naar fase 2 is er gedurende één weekend slechts 1 rijstrook beschikbaar in beide richtingen. Dat is nodig om de tijdelijke betonnen elementen te kunnen verplaatsen die de rijrichtingen van elkaar scheiden.

Snelheidsbeperking
Tijdens de volledige duur van de werken wordt er een snelheidsbeperking van 70 km/u ingesteld die geldt langsheen de hele werfzone tussen Lille en Turnhout. Een mobiele flitscamera zal de naleving ervan controleren.

Goed om weten
Nieuwe wegfundering heeft enkele dagen de tijd nodig om uit te harden. Nieuw asfalt moet gedurende een dag afkoelen. Tijdens die perioden kan er dus geen verkeer over het nieuwe wegdek rijden. De weg blijft dan afgesloten, maar er is geen werfactiviteit.

De werken zijn sterk afhankelijk van het weer. Bij zeer nat weer kunnen ze niet doorgaan. In dat geval kan bovenstaande planning dus nog wijzigen.  Tek. © AWV