Eandis gaat het elektriciteits- en gasnet in de Kempen fors uitbreiden.


Tot einde oktober 2011 voert Eandis namens distributienetbeheerder Iveka een aantal grote werken uit voor de aanleg of de vervanging van circa 89 km elektriciteitsnet, 11 km net voor de openbare verlichting, 35 km gasnetten en aansluitend 8 km glasvezel en seinkabel om bepaalde infrastructuur van op afstand te besturen.

Sommige werken zijn reeds opgestart in augustus.

De bewoners langs het traject van de werken ontvangen enkele dagen voor de start van de werken een schriftelijke mededeling met de nodige informatie.

Een 1000-tal woningen zal moeten worden overgekoppeld op de nieuwe netten. Met die bewoners worden individuele afspraken gemaakt vermits we toegang moeten krijgen tot de woning of het bedrijf.


Overzicht : gemeenten - straten - aard van de werken :

Arendonk Poederstraat Uitbreiden van het elektriciteitsnet voor een schakelpost
Balen Misseweg Ondergronds brengen van de nutsleidingen en uitbreiden van het gasnet
Waterstraat Uitbreiden van de nutsleidingen voor een verkaveling
Beerse Gierleseweg-Antwerpseweg Ondergronds brengen en verplaatsen van de nutsleidingen n.a.v. wegeniswerken
Brecht Kloosterstraat Uitbreiden van het elektriciteitsnet voor vermogen klanten.

Geel Aardseweg Ondergronds brengen, verplaatsen en uitbreiden van de nutsleidingen i.f.v. wegenis- en rioleringswerken.
Holven Uitbreiden van de nutsvoorzieningen n.a.v. een verkaveling

Herentals Atealaan Uitbreiden van het elektriciteits- en seinkabelnet n.a.v. een nieuwe schakelpost.

Hoogstraten Riyadstraat Uitbreiden van het middenspanningsnet voor verzwaring van het vermogen en oprichting van een schakelpost
Kalmthout Geusenbacklaan Saneren van het gasnet
Meerhout Boerenkrijglaan Ondergronds brengen van elektriciteitsnet en net openbare verlichting - Watertorenstraat Uitbreiden van de nutsleidingen voor een verkaveling.

Ranst Heidestraat, St-Gummarusstraat Vernieuwen en doorverbinden van het gasnet en de andere nutsvoorzieningen.
Rijkevorsel Vaartdijk Uitbreiden van het elektriciteitsnet n.a.v. de heraanleg van het jaagpad en om tegemoet te komen aan het groeiende vermogen (WKK’s) - Kleine Gammel Uitbreiden van het elektriciteitsnet voor installaties klanten.

Turnhout Veedijk Uitbreiden van de nutsvoorzieningen voor een industriële verkaveling IOK - Rubenslaan-Patriottenstraat Saneren van de bestaande nutsleidingen n.a.v. voetpadver-nieuwingen
Parkring-Haagbeemdenplantsoen Saneren van de netten i.f.v. het project slimme meters.

Vorselaar Boulevard Saneren van het gasnet.
Westerlo Nijverheidsstraat tot Olen Industrielaan Ontdubbelen van het distributienetwerk tussen Masterfoods en de Nijverheidsstraat
Snelwegstraat - Tweede traject verplaatsing leidingen in functie van wegeniswerken.

Wuustwezel Wachelbergen Saneren van de nutsvoorzieningen in het kader van de voet-padvernieuwingen - St.-Lenaertsweg uitbreiden elektriciteitsnet voor levering aan tuinders.

Investeringen en minder hinder
De werken gebeuren in samenspraak met de betrokken gemeentebesturen. Deze investeringen zijn noodzakelijk:
• enerzijds om de bedrijfszekerheid van de bestaande netten op peil te houden,
• anderzijds om in nieuwe behoeften te voorzien, onder meer in het kader van de aansluiting van nieuwe residentiële of industriële verkavelingen, windmolens, enz...

Er wordt getracht zo veel mogelijk in synergie te werken met andere openbare werken om de hinder voor de omwonenden te bundelen en dus te beperken.

Iveka en Eandis zullen er alles aan doen om tijdens de werken de hinder voor verkeer en omwonenden, die onvermijdelijk is, toch zo kort mogelijk te houden.