In de periode mei-juni 2011 voert Eandis namens distributienetbeheerder Iveka een aantal grote werken uit in de Kempen.

Het gaat om de aanleg of de vervanging van circa 77 km elektriciteitsnet, 17 km net voor de openbare verlichting, 24 km gasnetten en aansluitend 28 km glasvezel en seinkabel om bepaalde infrastructuur van op afstand te besturen. 
 
 

Gemeenten Straten Aard van de werken
Beerse Gierleseweg-Antwerpseweg Ondergronds brengen en verplaatsen van netten ingevolge wegeniswerken
Essen Kerkstraat Uitbreiding van het gasnet met 2 km voor een verkaveling
Geel Aardseweg Ondergronds brengen, verplaatsen en uitbreiden van de netten ingevolge wegenis- en rioleringswerken
Cipalstraat Uitbreiding van het elektriciteits- en glasvezelnet voor bijkomend vermogen industriële klant
Herentals Atealaan Uitbreiden van het elektriciteitsnet voor een nieuwe distributiecabine
Wuytsbergen Ondergronds brengen, verplaatsen en uitbreiden van de netten ingevolge wegenis- en rioleringswerken
Hoogstraten Transportzone Uitbreiden van het elektriciteitsnet en het glasvezelnet voor bijkomend vermogen industriële klanten en de oprichting van een nieuwe schakelpost
Kalmthout Geusenbacklaan Vernieuwen van het gasnet
Bloemstraat Uitbreiden van het elektriciteitsnet voor de oprichting van een nieuwe schakelpost
Kasterlee Villapark Ondergronds brengen, verplaatsen en uitbreiden van de netten ingevolge wegenis- en rioleringswerken
Malle St-Lenaertseweg-Slachterijstraat Aanpassing van de nutsleidingen naar aanleiding van de herinrichting van het kruispunt
Rerum Novarumlaan Vernieuwen van de netten in het kader van de stoepvernieuwingen door de gemeente
Meerhout Boerenkrijglaan Ondergronds brengen van het elektriciteitsnet op vraag van de gemeente
Mol Pompstraat-Langestraat Uitbreiden van de nutsvoorzieningen in synergie met de Belgacomwerkzaamheden
Oud-Turnhout Steenweg Oosthoven-Herestraat Ondergronds brengen, verplaatsen en uitbreiden van de netten ingevolge wegenis- en rioleringswerken
Ranst Schoolstraat-Laarstraat Aanpassen van een cabine, vernieuwen van het gasnet, uitbreiden van het net openbare verlichting en glasvezel
Ravels Kanaaldijk, Heirbaan Oud-Turnhout - Arselt Uitbreiden van het elektriciteitsnet met 15 km voor windmolens
Schilde Berkenlaan-Waterstraat Ondergronds brengen, verplaatsen en uitbreiden van de netten ingevolge wegenis- en rioleringswerken
Turnhout Veedijk Uitbreiden van de nutsvoorzieningen voor industriële verkaveling IOK
Vorselaar Boulevard Vervangen van het gasnet
Westerlo Snelwegstraat Verplaatsen van leidingen in functie van wegeniswerken
Nijverheidsstraat tot Olen Industrielaan Ontdubbelen van het distributienet elektriciteit tussen Masterfoods en de schakelpost in de Nijverheidsstraat
 
 
De werken gebeuren in samenspraak met de betrokken gemeentebesturen.  Deze investeringen zijn noodzakelijk:
  • enerzijds om de bedrijfszekerheid van de bestaande netten op peil te houden,
  • anderzijds om in nieuwe behoeften te voorzien, onder meer in het kader van de aansluiting van nieuwe residentiële of industriële verkavelingen, windmolens, enz... 

 
Er wordt getracht zo veel mogelijk in synergie te werken met andere openbare werken om de hinder voor de omwonenden te bundelen en dus te beperken. 

Iveka en Eandis zullen er alles aan doen om tijdens de werken de hinder voor verkeer en omwonenden, die onvermijdelijk is, toch zo kort mogelijk te houden. 
 
De bewoners langs het traject van de werken ontvangen enkele dagen voor de start van de werken een schriftelijke mededeling met de nodige informatie. 

Een 300-tal woningen zal moeten worden overgekoppeld op de nieuwe netten.  Met die bewoners worden individuele afspraken gemaakt vermits we toegang moeten krijgen tot de woning of het bedrijf.