Vanaf maandag 12 april start Eandis in opdracht van distributienetbeheerder Iveka met belangrijke nutswerken op de grens van Geel en Westerlo. De bestaande leidingen voor elektriciteit en aardgas worden verplaatst en vernieuwd.

 

De werken gebeuren in samenspraak met de betrokken gemeentebesturen. Door deze investeringen wordt de bedrijfszekerheid van de bestaande netten op peil gehouden en is het distributienet in staat om in nieuwe behoeften te voorzien.

 

De werken zullen waarschijnlijk duren tot 15 september 2011 en vinden plaats in volgende straten:

  • Westerlo: Nijverheidsstraat, Hotelstraat, Snelwegstraat, Molenbergstraat;

  • Geel: Bell Telephonelaan, Snelwegstraat, Doornboomstraat, Herentalseweg.

 

Tijdens deze werken kan er matige tot zware hinder zijn voor het verkeer. Daar waar mogelijk en noodzakelijk zullen omleidingen worden voorzien. Iveka en Eandis zullen er alles aan doen om tijdens de werken de hinder voor verkeer en omwonenden, die onvermijdelijk is, toch zo kort mogelijk te houden.