In de periode november 2010 - januari 2011 voert Eandis namens distributienetbeheerder Iveka een aantal grote werken uit voor de aanleg of de vervanging van circa 78 km elektriciteitsnet, 15 km net voor de openbare verlichting en 37 km gasnetten. De werken gebeuren in samenspraak met de betrokken gemeentebesturen. Deze investeringen zijn noodzakelijk:• enerzijds om de bedrijfszekerheid van de bestaande netten op peil te houden,• anderzijds om in nieuwe behoeften te voorzien, onder meer in het kader van de aansluiting van nieuwe residentiële of industriële verkavelingen, WKK-installaties voor serristen, enz... Er wordt getracht zo veel mogelijk in synergie te werken met andere openbare werken om de hinder voor de omwonenden te bundelen en dus te beperken. Iveka en Eandis zullen er alles aan doen om tijdens de werken de hinder voor verkeer en omwonenden, die onvermijdelijk is, toch zo kort mogelijk te houden. De bewoners langs het traject van de werken ontvangen enkele dagen voor de start van de werken een schriftelijke mededeling met de nodige informatie. Ruim 870 woningen zullen moeten worden overgekoppeld op de nieuwe netten. Met die bewoners worden individuele afspraken gemaakt vermits we toegang moeten krijgen tot de woning of het bedrijf.[b]Gemeenten Neteland/ Straten / Aard van de werken[/b]Geel / Eindekens / Aanleg van nieuwe netten voor de aansluiting van een nieuwe cabineGrobbendonk / Vierselbaan / Uitbreiden van de bestaande nettenGrobbendonk / Industrieweg / Uitbreiden van de bestaande netten voor een industriële verkavelingHerentals / Poedereleeseweg / Ondergronds brengen van het elektriciteitsnetHerentals-Olen / Geelseweg / Doorverbinden van het gasnetHerenthout / Uilenberg-Itegemsesteenweg / Ondergronds brengen van de netten elektriciteit en openbare verlichting, uitbreiden van het gasnet n.a.v. rioleringswerkenVorselaar / Putakkerstraat / Vervangen van het gasnet n.a.v. wegeniswerkenVorselaar / Boulevard / Saneren van het gasnetWesterlo / Heidestraat / Uitbreiden van de netten gas, elektriciteit en openbare verlichtingWesterlo / Nijverheidsstraat-Olen Industrieweg / Ontdubbelen van het elektriciteitsnet