[pic=76_1296832965.jpg]In de periode januari-april 2011 voert Eandis namens distributienetbeheerder Iveka een aantal grote werken uit voor de aanleg of de vervanging van circa 78 km elektriciteitsnet, 19 km net voor de openbare verlichting, 46 km gasnetten en aansluitend 17 km glasvezel en seinkabel om bepaalde infrastructuur van op afstand te besturen. [b]Gemeenten en aard van de werken:[/b]* Arendonk Wampenberg Uitbreiden van het elektriciteitsnet (4,4 km) voor een nieuwe schakelpost en saneren van 3,8 km gasnet* Beerse Gierleseweg-Antwerpseweg Ondergronds brengen en/of verplaatsen van 2,1 km elektrici-teitsnet, 0,5 km net openbare verlichting en 0,5 km gasnet* Brecht Abdijlaan Aanpassing van 1,8 km elektriciteitsnet en 0,2 km net open-bare verlichting, waarbij tevens de paalcabines worden ver-vangen.* Dessel Europalaan Verzwaren van het middenspanningsnet over een lengte van 9,2 km om meer elektrische capaciteit voor de regio ter be-schikking te hebben* [b]Grobbendonk[/b] Vierselbaan Voor de oprichting van een nieuwe elektriciteitscabine wordt het net uitgebreid met 7 km elektriciteitsnet, 2,5 km net openbare verlichting en 2,1 km glasvezel voor signaalverbin-ding* [b]Herentals Atealaan[/b] Uitbreiden van het elektriciteitsnet met 6,1 km en de aanleg van 1 km glasvezelnet voor de oprichting van een nieuwe elektriciteitscabine Geelseweg Doorverbinding van het middendruknet voor aardgas tussen Herentals en Olen over een afstand van 5,6 en 7,5 km.* [b]Herenthout[/b] Uilenberg-Itegemsesteenweg In het kader van rioleringswerken, wordt het elektriciteitsnet (3 km) en het net voor de openbare verlichting (2 km) onder-gronds gebracht. Tijdens de werken wordt ook het aardgas-net met 560 m uitgebreid* Hoogstraten Strijbeekweg In het kader van wegeniswerken, wordt 2,5 km elektriciteits-net en 400 m net openbare verlichting ondergronds gebracht en wordt 400 m gasnet verplaatst.* Mol Pompstraat-Langestraat Uitbreiden van de nutsvoorziening met 1,6 km elektriciteits-net, 1 km gasnet en 1 km net openbare verlichting* Olen Lammerdries tot Doornboomstraat in Geel Aanleg van 6,4 km elektriciteitsnet en 5 km glasvezelkabel vanuit de middenspanningspost in Geel naar shopping Olen Lammerdries* Ranst Schoolstraat - Laar-straat Aanleg van 8,3 km elektriciteitsnet, 2,5 km net openbare ver-lichting, 4,5 km glasvezelnet en saneren van 2,3 km gasnet Venusstraat Saneren van 1,5 km aardgasnet en 600 m elektriciteitsnet* [b]Vorselaar[/b] Boulevard, Kempen-dreef, Putakkerstraat Saneren van 10 km gasnet* [b]Westerlo[/b] Heidestraat Uitbreiden van het gasnet met 1 km. Van de werken wordt gebruik gemaakt om ook het elektriciteitsnet uit te breiden met 1 km en het net voor openbare verlichting met 500 m [b]Nijverheidsstraat tot Industrielaan in Olen[/b] Ontdubbelen van het elektriciteitsnet tussen de Nijverheids-straat en Masterfoods over een lengte van 2,6 km Snelwegstraat Naar aanleiding van wegeniswerken wordt 1,5 km elektrici-teitsnet, 1,1 km gasnet en 0,5 km seinkabel verplaatst* Wuustwezel Looiken-Bredabaan Uitbreiden van de nutsvoorzieningen in het kader van de op-richting van een nieuwe cabine met:4,5 km elektriciteitsnet, 2 km net openbare verlichting, 1,6 km gasnet en 1,2 km glas-vezelnet Wachelbergen Vervangen van 3,4 km laagspanningsnet, 2,2 km net open-bare verlichting en 1,4 km gasnet. Het middenspanningsnet wordt uitgebreid met 1 km* Zandhoven Boutersemdreef Uitbreiden met 2,8 km elektriciteitsnet, 800 m net openbare verlichting en 750 m gasnet* Zoersel Boterbloemlaan Uitbreiden en saneren van 2,3 km gasnet, samen met 2,3 km elektriciteitsnet en 1 km net openbare verlichting Heideweg In het kader van rioleringswerken wordt 2,5 km gasnet en 800 meter middenspanningsnet verplaatst. Tijdens dezelfde werkzaamheden wordt gebruik gemaakt om 3,5 km laag-spanningsnet en 2,5 km net openbare verlichting onder-gronds te leggen. Pastorijstraat-De Been-houwer Saneren van 1,1 km gasnet Wandelweg Uitbreiden van het gasnet met 1,5 km samen met 1 km elek-triciteitsnet en 800 m openbare verlichtingDe werken gebeuren in samenspraak met de betrokken gemeentebesturen. Deze investeringen zijn noodzakelijk:• enerzijds om de bedrijfszekerheid van de bestaande netten op peil te houden,• anderzijds om in nieuwe behoeften te voorzien, onder meer in het kader van de aansluiting van nieuwe residentiële of industriële verkavelingen, WKK-installaties voor serristen, enz... Er wordt getracht zo veel mogelijk in synergie te werken met andere openbare werken om de hinder voor de omwonenden te bundelen en dus te beperken. Iveka en Eandis zullen er alles aan doen om tijdens de werken de hinder voor verkeer en omwonenden, die onvermijdelijk is, toch zo kort mogelijk te houden. De bewoners langs het traject van de werken ontvangen enkele dagen voor de start van de werken een schriftelijke mededeling met de nodige informatie. Een 1.000-tal woningen zal moeten worden overgekoppeld op de nieuwe netten. Met die bewoners worden individuele afspraken gemaakt vermits we toegang moeten krijgen tot de woning of het bedrijf.