Op maandag 17 september start Eandis, in opdracht van distributienetbeheerder Iveka, met de aanleg van een nieuw middendruknet voor aardgas langs de Ring in Geel.

 
Deze werken kaderen in een groter investeringsnetwerk om te beantwoorden aan de huidige en toekomstige aardgasafname in de ruime regio Geel-Olen-Westerlo.
 
Vorig jaar werd het eerste traject van deze investeringen afgewerkt richting Olen.  Nu wordt er gewerkt in Geel. Aan het rond punt met de kruising van de Antwerpseweg te Geel wordt later ook de bouw van een drukreduceerstation voorzien.
 
De werken vinden plaats aan de rechterzijde van de Ring, kant Geel Centrum en verlopen in twee fasen.  Een eerste fase loopt van het kruispunt aan de Winkelom tot aan het kruispunt met de Koning Albertstraat.  De tweede fase start aan het kruispunt met de Koning Albertstraat om te eindigen aan het kruispunt met de Antwerpseweg.
 
Het totale traject bedraagt 1,6 km en de nieuwe gasbuis wordt in de berm gelegd.  Tijdens de werken zal de rechter rijstrook van de Ring afgesloten zijn, enerzijds om de fietsers en voetgangers een beveiligde doorgang te geven, anderzijds om de nodige ruimte te creëren voor de werken. De signalisatie is inmiddels geplaatst in overleg met de politiediensten.
 
De werken zullen voltooid zijn tegen einde oktober 2012.