Na ruim een jaar bouwen, opende deze namiddag  de Vlaamse overheid en de Nederlandse provincie Noord-Brabant het ecoduct ‘Kempengrens’ over de E34 Antwerpen-Eindhoven in Mol/Postel. De natuurbrug op de landsgrens verbindt de Vlaamse en Brabantse natuurgebieden opnieuw met elkaar.

Voor zowel Vlaanderen als de Nederlandse provincie Noord-Brabant is de versnippering van het grensgebied door de E34/A67 een aandachtspunt. Het nieuwe ecoduct is 60 meter breed en wordt natuurlijk ingericht zodat het  perfect aansluit bij de omgeving. Dieren kunnen veilig de snelweg oversteken. Het ecoduct draagt ook bij tot de verkeersveiligheid op de autosnelweg.

Elk land financierde de helft van de natuurbrug, die overigens bewust op de landsgrens gebouwd werd. De Vlaamse helft van het project wordt gefinancierd door het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) en het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). AWV trad op als bouwheer voor het internationale project.

Yolande van der Meulen (directeur Natuur en Milieu provincie Noord-Brabant), Laurens Hermans (afdelingshoofd Wegen en Verkeer Antwerpen) en Rick Röttger (gedeputeerde Antwerpen) openen de natuurbrug met de onthulling van de vleermuizenkelder in het talud.