Eva De Bleeker, staatssecretaris voor Consumentenbescherming, werkt aan een concrete oplossing voor een door influencers 'gevreesde', wettelijke verplichting.

Die stelt vandaag dat zij hun ondernemingsadres moeten publiceren op de kanalen waarop ze werken. Daarop rezen heel wat vragen inzake veiligheid, omdat velen onder hen economische activiteiten uitvoeren vanop hun thuisadres.

De Bleeker en de Economische Inspectie delen die bezorgdheid en verlenen nu uitstel aan influencers die al een verwittiging kregen. Intussen werkt De Bleeker aan een oplossing in samenwerking met de sector.

Sinds de invoering van de regelgeving kregen 17 influencers een waarschuwing met betrekking tot de adresvermelding. De Economische Inspectie gaf hen daarbij een termijn om zich in regel te stellen. De Bleeker liet daarop weten de bezorgde reacties van influencers te begrijpen en op zoek te gaan naar een efficiënt, duidelijk en werkbaar alternatief.

Ze wees er toen op dat het concreet om een uitvoering van Europese regelgeving gaat. Volgens die richtlijn uit 2000 moeten particulieren die online diensten verlenen hun geografische gegevens rechtstreeks aan hun klanten  bekendmaken. Daaronder vallen alle online diensten, dus ook influencers. De regelgeving moet consumenten beschermen: als er in een commerciële transactie iets zou mislopen, moet je de onderneming kunnen aanspreken.

De staatssecretaris wees er echter ook op dat er sinds 2000 heel wat veranderd is in het digitale landschap en dat de regelgeving daaraan moet aangepast zijn. Het kan voor haar niet de bedoeling zijn dat eender wie, in het slechtste geval iemand met minder goede bedoelingen, influencers persoonlijk gaat benaderen. Een oplossing die een compromis is tussen dat privacy-aspect en de verplichte traceerbaarheid voor consumenten dringt zich dus op.

Om tot die oplossing te komen, gaven De Bleeker en de Economische Inspectie uitstel voor het rechtzetten van de inbreuk op de adresvermelding.

Dat uitstel moet alle betrokken diensten de ruimte geven om de praktische uitvoering van de Europese richtlijn verder te analyseren. Daarvoor zet De Bleeker haar overleg met de influencers en diverse stakeholders verder. Ze wijst erop dat het verenigen van influencers de sleutel kan zijn tot
een werkbare oplossing.

Op die manier kan een fysieke omgeving gecreerd worden die influencers als het adres van hun onderneming kunnen opgeven, in plaats van hun thuisadres. Zo weten consumenten waartoe ze zich kunnen richten als ze menen dat hun rechten zijn geschonden, en moeten influencers geen persoonlijk adres meer vrijgeven op hun profiel.

Eva De Bleeker, Staatssecretaris voor Consumentenbescherming: "Dit uitstel geeft ons tijd om tot een werkbare oplossing te komen, die gedragen wordt door de hele sector.

Daarbij is het niet de bedoeling om influencers uit te zonderen van wettelijke verplichtingen, wel om een praktische manier te vinden die ervoor zorgt dat zij voldoen aan alle wettelijke vereisten, zonder dat hun persoonlijke adres vermeld moet worden.

Dat zou kunnen door de sector te verenigingen en een gedeelde fysieke locatie aan te duiden, die dan kan gebruikt worden als adres, in plaats van het thuisadres."