Ecopower diende bij de raad voor vergunningsbetwistingen een verzoekschrift in tegen de geweigerde omgevingsvergunning voor de bouw en exploitatie van zes windturbines in de bossen van SCK CEN.

'Deze vergunning werd na negatief advies van het college van burgemeester en schepenen geweigerd door de Vlaamse regering', klinkt het bij het Molse schepencollege.

'In het verzoekschrift vraagt Ecopower om deze weigering te vernietigen. Het gemeentebestuur volgt de beroepsprocedure bij de Vlaamse regering op. We schakelen een gespecialiseerd advocatenkantoor in om de 'gemeentelijke belangen' te verdedigen.

Ecopower uit Berchem : 'Bij Ecopower investeren burgers zelf in de productie van 100% hernieuwbare elektriciteit. Wie coöperant is, kan ook klant worden en zo de groene stroom van onze eigen installaties verbruiken.'