Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Educatief project slaat brug tussen landbouw, natuur en landschap

Grasduinen

BOS+, provinciaal onderzoekscentrum Hooibeekhoeve en Natuurpunt brengen ‘Grasduinen’ naar de Kempen. Grasduinen is een educatief project voor leerlingen van de tweede graad lager onderwijs, dat de brug slaat tussen landbouw, natuur en landschap.

Op de website van het project kunnen leerkrachten gratis een educatief pakket downloaden om te gebruiken in hun lessen en leerkrachten, landbouwers en natuurgidsen kunnen er terecht voor een belevingsaanbod in de regio van Arendonk, Ravels en Oud-Turnhout.

Link tussen boer, bos en bord

Kinderen leren via Grasduinen verbanden zien tussen wat de lokale boer kweekt, zaait, plant en wat er uiteindelijk op ons bord belandt. Bovendien ontdekken ze zo ook welke producten en diensten de natuur en het bos ons bieden en waar ze van de natuur en het landschap kunnen genieten.

Iets wat tot nu toe nog niet voldoende binnen het klassieke onderwijs aan bod komt. “We willen enerzijds meer natuur en landbouw op school brengen en anderzijds scholen aanmoedigen en ondersteunen om landbouwbedrijven en het bos te bezoeken,” zegt Isaac Lievevrouw, educatiemedewerker bij BOS+.

Na Limburg nu ook Grasduinen in Antwerpen

Het Grasduinen-pakket bestond al langer voor de Duinengordel in Limburg, maar wordt nu ook uitgerold in de regio van Arendonk, Ravels en Oud-Turnhout met de financiële steun van LEADER Provincie Antwerpen en LEADER Provincie Antwerpen.  Gedeputeerde voor Plattelandsontwikkeling Helsen licht toe: “Via LEADER investeren de provincie Antwerpen, Vlaanderen en Europa samen 57.732 euro in dit initiatief. In een tijd waarin kinderen meer en meer tijd binnenskamers doorbrengen, helpt Grasduinen hen op een actieve manier het landbouwleven en de natuur te herontdekken. Vroeger was dat een evidentie, vandaag zijn daar extra prikkels voor nodig zoals dit project.”

Ecosysteemdiensten als verbindende factoren

Natuur en landbouw worden vaak als tegenpolen gezien; waar natuur is moet plaatsgemaakt worden voor landbouw en vice versa.

Toch zijn natuur en landbouw nauw verbonden, volgens Liselotte Bollen van Natuurpunt: “We willen de verbinding tussen natuur en landbouw binnen het project aantonen aan de hand van ecosysteemdiensten. Dat zijn de producten en diensten die de natuur ons biedt. Zowel landbouwers als natuurbeheerders werken met deze natuurlijke omgeving om tot welgekende diensten en producten te komen zoals gezonde voeding, koolstofopslag en waardevolle recreatieruimte”.

Voor elk wat wils

Het project bestaat enerzijds uit een educatief pakket voor leerkrachten en anderzijds uit een belevingsaanbod op landbouwbedrijven en in natuurgebieden. Zowel leerkrachten, landbouwers als natuurgidsen kunnen gemakkelijk met het concept van grasduinen aan de slag gaan.

 “Het materiaal van Grasduinen laat de kinderen natuur en landbouw in al hun facetten beleven. Doen, voelen, ruiken …. Na de voorbereiding in de klas op ontdekking gaan bij de bedrijven zorgt voor een brede kijk terwijl het toch heel erg lokaal blijft,” vertelt Anneke De Bruyne, leerkracht bij Talentenschool Blink uit Oud-Turnhout.

“Het grote voordeel van Grasduinen is dat het niet als iets nieuws moet gezien worden, maar gemakkelijk in bestaande zaken kan geïntegreerd worden. Je kan de Grasduinsaus als het ware gieten over de lessen, bestaande landbouwbezoeken en natuurexcursies,” vult Isaac van BOS+ verder aan.

Het educatief pakket is gratis te downloaden op www.grasduinen.be. Je vindt er ook meer informatie over het project en waar je in de Antwerpse Kempen of in de Limburgse Duinengordel kan gaan Grasduinen bij landbouwers en natuurgebieden.

Foto : Leerlingen van het vierde leerjaar uit basisschool Reuzepas bezoeken landbouwbedrijf Beyens-Slegers in Ravels  / Tinne Mariën.

www.grasduinen.be

Grasduinen

Deel dit artikel