Op maandag 15 juni ging een eerste fase van de fietszone in Geel van start. Een fietszone is een zone van aaneengesloten fietsstraten en omvat een groot deel van het centrum. Na een periode van sensibiliseren mogen bestuurders die een overtreding begaan zich sinds 1 augustus aan een boete verwachten.

Tussen 13 en 20 augustus deden we meerdere controles in deze fietszone. 33 chauffeurs kregen een bekeuring omdat ze een fietser voorbijstaken. 755 bestuurders werden gecontroleerd op hun snelheid. 68 hiervan reden harder dan de maximum toegelaten snelheid van 30 kilometer per uur. Ook de komende weken zullen we meerdere gerichte controles organiseren.

Verkeersregels voor alle weggebruikers

De belangrijkste verkeersregels zijn een snelheidsbeperking van maximum 30 kilometer per uur voor alle weggebruikers, gemotoriseerd verkeer blijft altijd achter de fietsers en fietsers mogen naast elkaar rijden en hun deel van de rijbaan volledig innemen.

Speed pedelecs worden als fietsers beschouwd en bromfietsers (klasse A en B) horen bij het gemotoriseerd verkeer. Dit alles houdt natuurlijk niet in dat de fietser zomaar alles mag in de fietszone.

Uiteraard blijven de verkeersregels van toepassing. De automobilist moet zich aan de regels van de fietszone houden, maar ook de fietsers moeten respect tonen voor de andere weggebruikers.

Meer info: www.geel.be/fietszone