Al 100 jaar houden de scouts van de 1e Kempen het kampvuur brandend. Ze zijn daardoor met voorsprong de oudste scoutsvereninging van onze regio en lagen aan de basis van de oprichting van heel wat Kempense scoutsgroepen, onder meer hun Herentalse scoutsbroeders van de 8e Kempen, waarmee ze in 2014 fusioneerden tot scouts 'De Buecken'.

Het eeuwfeest wordt in september op scouteske wijze gevierd aan het lokaal langs de Augustijnenlaan.

Dit wordt gevierd met een groot eeuwfeest aan het scoutslokaal op de Augustijnenlaan op 20/21/22 september. Gedurende dat weekend zal er heel wat te beleven zijn.

De geboorte van scouting in Herentals vindt zijn oorsprong tijdens de Eerste Wereldoorlog. Herentalse uitwijkelingen naar Nederland maakten er kennis met een zekere Master Clayton, die er namens de Britse Society of Friends in de kampen van de Belgische ‘asielzoekers’ scoutsgroepen oprichtte.

Drie Herentalsenaren maakten op die manier kennis met de padvinderij: Frans Cuynen, Frans Goossens en Frans Verbueken. Na de oorlog keerden ze naar Herentals terug met grootse plannen.

Begin april 1919 kwam Master Clayton persoonlijk naar Herentals en op 22 april nam hij de teervoetproeven af van acht aspirant-scouts. De volgende dag, 23 april, was het zover: de officiële stichting van een scoutsgroep in Herentals.

Het kader werd gevormd door assistent-troepleider Frans Verbueken, patrouilleleider Cuynen en assistent-patrouilleleider Goossens. Ze behoorden tot de Albertgroep van de vrijzinnige Boy Scouts de Belgique, met hoofdkwartier in Antwerpen, dat ook de hoeden, broeken, riemen en kentekens in Herentals afleverde.

Katholieke Baden Powell Belgian Boy Scouts

Nauwelijks enkele maanden later werd de Albertgroep al ontbonden en stapte de Herentalse scouts over naar de katholieke Baden Powell Belgian Boy Scouts. Een aalmoezenier en een lokaal vonden ze bij de paters Kapucijnen.

Sindsdien is scouting in Herentals onafgebroken blijven bestaan. Master Verbueken en Sint-Ludovicus 1e Kempen stonden de volgende jaren mee aan de wieg van menige padvinderstroep in de Kempen.

In 1925 stichtte hij met zijn vriend Jos Slangen de 2de Kempen Sint-Joris in Turnhout. In 1926 werd St.-Tarcitius in Geel opgericht, zodat de Gelenaars niet meer naar de scouts in Herentals moesten komen. In 1927 was het de beurt aan Oostmalle en aan Grobbendonk, waar de scouts van de ‘Bosvogels’ het licht zagen.

In 1938 kwam er in Herentals een tweede scoutsgroep bij: de 8e Kempen Sint-Waldetrudis.

De aanleiding tot de stichting van een padvindersafdeling in het St.-Jozefscollege lag niet in ideologische geschillen. Dat idee kwam uit de koker van de toenmalige Collegedirecteur, die in de knoop lag met zijn eigen schoolreglement: De collegestudenten moesten immers 's avonds binnen blijven...

Maar de scoutsvergaderingen gingen 's avonds door in het lokaal bij de paters Kapucijnen. Hoe konden de professoren van het College, die streng toezicht hielden op het nachtelijk straatverbod, weten wie voor de scouts op pad was en wie niet?

Daarom vroeg de directeur in maart 1938 aan E.H. F. Doms een scoutsgroep voor de leerlingen van het College op te richten. De jonge leraar was zich liever blijven bezighouden met zijn parochiale scoutsgroep in Rumst, maar de directeur drong aan. In de weinige prettige omstandigheden begon Master Doms aan zijn opdracht.

Een aantal verkenners van de 1e Kempen stapte vrijwillig over naar de 8e Kempen om er patrouilleleider te worden. André de Cannière en Victor Von Arx waren 2 van hen. Master Doms werd naast oprichter eveneens aalmoezenier van de nieuwe groep.

Fusie tot scouts ‘De Buecken'

Meer dan 75 jaar zouden naast elkaar bestaan en voor het grootste deel van die tijd ieder een stuk van een nieuw, samen gebouwd lokaal aan de huidige Augustijnenlaan delen, waar ze kort na de oorlog samen een stuk grond hadden gekocht vlakbij Sas 10.

In 2015 fusioneerden ze tot scouts ‘De Buecken’.

In 2019 kunnen de Herentalse scouts terugblikken op een eeuw onafgebroken scoutswerking. Dat moet gevierd worden, en geen klein beetje.

Al deze geschiedenis is vervat in een prachtige expo die tijdens het weekend zal te bezichtigen zijn in het scoutslokaal.   De boeiende expo wordt feestelijk geopend op zaterdag 21 september tijdens de receptie en blijft het ganse weekend toegankelijk.

Tijdens het weekend van 7-8 september werd al een kleine expo voorgesteld in Hotel Karmel op de Grote Mark.

Programma 100 jaar scouts :

Vrijdagavond 20 september: Filmfeestibal

Om 21 uur pikken de scouts een leuke traditie uit de jaren 90 weer op: het Filmfeestibal. Nostalgie troef met als opwarmer beeldmateriaal uit de oude doos: hilarisch materiaal uit het rijke scoutsarchief, die als voorfilmpjes dienen.

Daarna komt de hoofdfilm, plus een optreden van De Joenges, oud-scouts uit Lint. Allemaal in openlucht, aan het scoutslokaal.

Zaterdag 21 september: straffe kermiskoers

De échte feestdag van de scouts De Buecken wordt afgetrapt met een receptie om 11 uur, als opening van een expo in het scoutslokaal. De tentoonstelling toont het kampleven en de attributen die bij het leven van de ware scout horen. Alle oud-scouts van de laatste 100 jaar worden hier verwacht.

Na de receptie krijgt Herentals iets te zien dat in de stad nog nooit is vertoont: een kermiskoers op een cyclocrossparcours aan de Augustijnenlaan, die daarvoor in de beide rijrichtingen wordt afgesloten vanaf kruispunt Vinkenslag tot het kruispunt Hellekensstraat. 

Als de kermiskoers zo tegen 21- 22u is afgelopen, gooit Farce Fatale de beuk erin met een straf optreden. “Die hebben vorig jaar indruk gemaakt op de Lumber Games”, aldus de scouts.

Zondag 22 september: pintje drinken

Wie in de voormiddag al opnieuw zijn of haar frisse kop heeft teruggevonden kan er al opnieuw eentje komen pakken aan het scoutslokaal, samen met de Herentalsenaren die de zondagmarkt bezoeken. De expo 100 jaar Scouts in de Kempen is opnieuw geopend voor het grote publiek. De zaak wordt afgesloten rond 17 uur, op het terras voor het lokaal.