[pic=659_1269957342.jpg]Seksualiteit bij senioren is geen taboe meer. Een recent onderzoek heeft trouwens de impact van de gezondheid bevestigd op de duur en de kwaliteit van hun seksleven, alsook op hun belangstelling voor het 'onderwerp'.Seks is goed voor de gezondheid!We weten allang dat een bevredigend seksleven een positieve impact heeft op de gezondheid en de levensverwachting. Onlangs heeft een team Amerikaanse onderzoekers (1) zich gebogen over de verbanden tussen gezondheid en de verschillende aspecten van de seksualiteit. Na analyse van de vragenlijsten ingevuld door 6.000 Amerikanen tussen 25 en 85 jaar, hebben ze de seksueel actieve levensverwachting (2) van 50-jarigen en van senioren berekend.Mannen hebben meer belangstelling voor seks, ook wanneer ze ouder wordenEerste vaststelling: de seksuele activiteit, de kwaliteit ervan en de belangstelling voor seks (die samen de seksueel actieve levensverwachting bepalen) zijn bij mannen belangrijker dan bij vrouwen. Dit verschil tussen mannen en vrouwen stijgt met de leeftijd en is echt opvallend bij de oudste generatie. Bij de mensen tussen 75 en 85 jaar, zijn nog 39% van de mannen seksueel actief, tegen 17% van de vrouwen. 71% van die seksueel actieve mannen beweert tevreden te zijn met zijn seksleven, terwijl 51% van de seksueel actieve vrouwen die mening deelt. Boven 75 jaar, hebben globaal gezien slechts 11% van de vrouwen nog belangstelling voor de vleselijke geneugten. Dat is bijna viermaal minder dan de mannen (41%)...Wanneer een goede gezondheid rijmt op seksualiteitTweede vaststelling: hoe beter de gezondheid, des te regelmatiger, langer en bevredigender het seksleven is. De studie brengt aan het licht dat mannen en vrouwen die beweren in goede gezondheid te verkeren, 1,5 tot 1,8 maal seksueel actiever zijn dan mensen die geen goede gezondheid hebben. Dit lijkt vrij logisch: wie met gezondheidsproblemen geconfronteerd wordt, heeft niet echt veel zin om 'gekke dingen' te doen met zijn lichaam!De seksueel actieve levensverwachtingNog een derde vaststelling ten slotte: de seksueel actieve levensverwachting is langer bij de mannen dan bij de vrouwen. Op de leeftijd van 55 jaar, hebben mannen nog een vijftiental jaar seksuele activiteit voor de boeg, terwijl vrouwen zich met 10,5 jaar moeten tevredenstellen. De mannen die het fitste zijn, kunnen rekenen op een extraatje van 5 tot 7 jaar seksuele activiteit ten opzichte van mannen die gezondheidsproblemen hebben. Bij vrouwen is het verschil 3 tot 6 jaar. Maar laten we ook niet vergeten dat vrouwen gewoonlijk langer leven (gemiddeld 6 tot 7 jaar)... Waarom de seksualiteit van senioren bestuderen?Wat is het belang van dit onderzoek? Volgens de auteurs zijn er niet minder dan drie redenen die dit onderzoek kunnen rechtvaardigen. Ten eerste, in een maatschappij waarin senioren steeds talrijker zijn, is het kennen van hun gewoonten op gebied van seksualiteit nuttig om te kunnen anticiperen op hun vragen en behoeften in verband met het behoud of herstel van de seksuele functies. Ten tweede, maakt deze kennis een betere preventie mogelijk van seksueel overdraagbare aandoeningen of van elk ander seksueel gedrag dat op die leeftijd risico's inhoudt. En ten derde, zou de impact van slechte gewoonten (roken bijvoorbeeld) op de kwaliteit van het seksleven en op de seksueel actieve levensverwachting een doorslaggevend argument kunnen zijn om de mensen op jonge leeftijd te overtuigen meer zorg te dragen voor hun gezondheid...Candice Leblanc, gezondheidsjournaliste29/03/2010(1) S.T. Lindau et N. Gavrilova, BMJ, maart 2010. (2) Zoals uit de term blijkt, komt de 'seksueel actieve levensverwachting' overeen met het gemiddeld aantal jaren tijdens dewelke iemand nog mag hopen seksueel actief te zijn. Bron : e-gezondheid.be