Vanaf maandag 27 februari start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met vernieuwingswerken aan de ring rond Turnhout (R13). De rijweg van buitenkant van de ring tussen de Steenweg op Antwerpen (N12) en de Steenweg op Gierle (N140) is in slechte staat en wordt daarom volledig opgebroken en vernieuwd.

De werken zullen ongeveer een maand duren. De ring blijft steeds open, maar het verkeer moet tijdens de werken in beide richtingen over één rijstrook op de binnenkant van de ring rijden.

Nieuw wegdek buitenkant ring
Omdat het wegvak tussen de Antwerpsesteenweg en de Steenweg op Gierle in slechte staat is, wordt de volledige wegopbouw tot op een diepte van ongeveer 60 cm opgebroken, verwijderd en vernieuwd. Er wordt enkel gewerkt aan de rijweg tussen beide kruispunten. De kruispunten met de Antwerpsesteenweg en de Steenweg op Gierle blijven dus altijd open. Ook aan fiets- en voetpaden wordt niet geraakt, behalve het kort stukje fietspad ter hoogte van de Speelkaartenstraat. Dit wordt heraangelegd in beton en met een zachte berm zodat het in overeenstemming is met de rest van het fietspad.

Fasering en hinder
De werken worden uitgevoerd in één doorlopende fase. De buitenring tussen de Antwerpsesteenweg en de Steenweg op Gierle wordt volledig afgesloten. Hierdoor kan de duur van de werken beperkt worden tot vier weken. Doorgaand verkeer blijft in beide richtingen mogelijk over de rijbaan van de binnenkant van de ring. Voor elke rijrichting is er één rijstrook voorzien. De tijdelijke doorsteken om het verkeer van de buitenring naar de binnenring te leiden en omgekeerd, situeren zich aan de uiteinden van de werfzone. Fietsers en voetgangers kunnen steeds langs de werf passeren. Tijdens de werken kan er niet geparkeerd worden in de werfzone, op de middenberm of op de binnenring. De parkeerstrook op de binnenring is voorbehouden voor de doorgang van de hulpdiensten.

Vernieuwing ring gaat verder
Later dit jaar zal het agentschap aansluitend een tweede deel van het wegdek op de ring rond Turnhout vernieuwen. Deze zone situeert zich tussen de kruispunten met de Antwerpsesteenweg (N12) en de Steenweg op Merksplas (N124). Momenteel is de start van deze werken gepland na het bouwverlof, vanaf begin augustus tot eind september. De brug over het kanaal Dessel-Schoten wordt tijdens deze werken volledig vernieuwd en zal daardoor ook twee maanden afgesloten zijn. Ruim voor de start van deze volgende fase, zal AWV hier nog uitgebreid over communiceren.

Meer informatie
Via de website www.wegenenverkeer.be/turnhout houdt het agentschap iedereen op de hoogte van de laatste stand van zaken van de werken. Geïnteresseerden kunnen zich hier ook abonneren op de digitale nieuwsbrief van AWV.