Sien Lauwers van de dienst gastro-enterologie van AZ Turnhout meet in de helft van de tijd alle vitale parameters bij haar patiënt met één toestel. AZ Turnhout heeft maar liefst 40 van deze toestellen in huis gehaald voor de verpleegafdelingen.

Alle gegevens worden automatisch in het medisch dossier ingevoerd. Zo krijgen verpleegkundigen wat meer tijd vrij voor een babbel met de patiënt en zijn ze sneller voorbereid op eventuele complicaties.

Bloeddruk meten, temperatuur nemen, ademhalingsfrequentie, hartritme en zuurstofsaturatiewaardes checken?

Soms meerdere keren per dag worden deze vitale parameters door de verpleegkundigen op alle afdelingen bij patiënten één voor één gemeten, gecontroleerd en handmatig in het patiëntendossier geplaatst. Daar kruipt veel tijd in.

Met de komst van het multiparametertoestel in AZ Turnhout, of beter gezegd de komst van 40 van deze toestellen, worden verschillende parameters in één keer gemeten en automatisch ingeladen in het patiëntendossier (KWS in AZ Turnhout).

In maart kregen de verpleegkundigen een opleiding in het gebruik van het meettoestel. Begin april worden ze verdeeld over de verschillende verpleegafdelingen.

Sien Lauwers, verpleegkundige op de verpleegeenheid gastro-enterologie/heelkunde: "Wij hebben het multiparametertoestel alvast mogen testen en ik denk dat we hier ongelooflijk mee geholpen zijn.

Zo krijgen we per patiënt meer tijd vrij om even met hem of haar een babbeltje te slaan of te polsen hoe hij of zij zich voelt. Iets dat zo belangrijk is, maar waar we vaak te weinig tijd voor hebben.

Alle parameters nemen met zulk toestel kan een tijdswinst van 2,5 minuten opleveren per meting. Daarnaast draagt het toestel ook bij tot de veiligheid van de zorg, omdat we sneller op de hoogte zijn van eventuele complicaties."

Door het meten van de verschillende parameters wordt de NEWS (National Early Warning Score) berekend. Hierdoor krijgt men een objectief beeld van de gezondheidstoestand van de patiënt. Op basis van de waarde van de NEWS wordt duidelijk voor de zorgverleners welke actie ondernomen moet worden.